Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Uczestnicy konferencji pn.
  • Data publikacji 31 sierpnia 2022

Rola i zadania Rad Seniorów w lokalnych środowiskach

„Rola i zadania Rad Seniorów w lokalnych środowiskach” to temat dzisiejszej konferencji zorganizowanej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Spotkanie, które otworzył wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, było okazją do dzielenia się dobrymi praktykami, a także dyskusji na temat potrzeb Rad Seniorów.

Podczas konferencji sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed omówił politykę senioralną rządu. Wiceminister podkreślił, na jakie wsparcie rządowe mogli dotychczas liczyć polscy seniorzy. To nie tylko m.in. waloryzacja emerytur, trzynasta i czternasta emerytura, ale także dofinansowanie w ramach programów Senior+ czy Aktywni+. – Chcemy przekazać wszystkim informacje, jak korzystać z tych programów, które Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje – podkreślił wicewojewoda Jan Chrząszcz.

Pełnomocnik wojewody śląskiego ds. seniorów Maria Nowak zaznaczyła, jak ważną grupę społeczną w naszym kraju stanowią seniorzy. – W wieku 60+ jest ponad 1 mln 223 tys. osób, co stanowi 27,5 proc. – powiedziała Maria Nowak. Pełnomocnik wojewody śląskiego ds. seniorów omówiła też działalność Rad Seniorów w województwie śląskim. Z kolei pełnomocnik prezydenta Katowic ds. seniorów dr Helena Hrapkiewicz omówiła dotychczasowe działania w ramach polityki senioralnej stolicy Górnego Śląska i zadania podejmowane na rzecz osób w wieku senioralnym.

Uczestnicy dzisiejszego spotkania, w tym członkowie Rad Seniorów, podkreślali, jak ważną rolę i istotnym źródłem informacji w zakresie polityki senioralnej dla lokalnych środowisk mogą pełnić Rady.

 

Galeria zdjęć

Wróć