Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 28 czerwca 2017

Przetarg na A1

Dzisiaj ostatni brakujący fragment autostrady A1 między Tuszynem a Częstochową został skierowany do przetargu. GDDKiA przekazała Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym budowy tego odcinka. Kierowcy będą mogli pojechać nową autostradą w 2021 roku.

- Dzięki podpisanemu dziś skierowaniu do przetargu fragmentu autostrady A1 między Tuszynem a Częstochową, cały ciąg tej trasy, z północy na południe, zostanie dokończony – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas spotkania dziennikarzami.

- Wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęliśmy prace, by dolegliwości dla kierowców, związane z budową tego fragmentu autostrady A1, były jak najmniej dotkliwe – podkreślił wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

W imieniu mieszkańców województwa śląskiego podziękowanie za skierowanie śląskiego odcinka autostrady A1 do przetargu złożył na ręce ministra Andrzeja Adamczyka wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Odcinek A1 w województwie śląskim

Przyszły wykonawca, wyłoniony w przetargu publicznym, wykona niezbędną dokumentację techniczną i projektową, uzyska decyzje dla budowy oraz użytkowania autostrady oraz wybuduje autostradę o długości 16,9 km w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1.

Przekrój budowanej autostrady składać się będzie z 2 jezdni z nawierzchni betonowej, każda po 3 pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pasa awaryjnego o szerokości 3 m i pasa dzielącego o szerokości 5 m. W ciągu autostrady wybudowany również zostanie jeden węzeł autostradowy w Mykanowie oraz 16 obiektów inżynierskich, w tym 1 most, 4 wiadukty w ciągu autostrady, 4 wiadukty nad autostradą, 3 duże przejścia dla zwierząt nad autostradą, 4 przejazdy gospodarcze.

Obecnie na terenie województwa śląskiego przejezdne jest ponad 91 km autostrady, w trakcie budowy 57 km, zbudowany zostanie zaś brakujący odcinek o długości niespełna 17 km. Po wybudowania wszystkich odcinków śląska część A1 będzie miała długość około 165 km.

Inwestycja realizowana jest w formule „Projektuj i buduj”.

 

/z wykorzystaniem materiałów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa/

 

Galeria zdjęć

Wróć