Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 17 października 2018

Promesy dla samorządów rozdane

 Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego odebrali dziś z rąk wicewojewodów Jana Chrząszcza oraz Piotra Kołodziejczyka promesy. To kolejne w tym roku środki przeznaczone z budżetu państwa na realizację zadań, związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Gwarancje finansowe zostały dziś przekazane dziewiętnastu gminom i trzem powiatom z subregionu północnego oraz południowego województwa śląskiego. Środki finansowe przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych obejmują 66 zadań na łączną kwotę 16 304 000 zł.

- Możemy państwu przekazać kolejną, bardzo dużą transzę środków finansowych, które mają pomóc w realizacji inwestycji i napraw dróg, (…) które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe.(…) -  mówił wicewojewoda Jan Chrząszcz.

- Cieszy nas przede wszystkim skala wydatków – podkreślił wicewojewoda Piotr  Kołodziejczyk

- Razem z tą transzą są to dziesiątki milionów, które trafiają do samorządów –dodał wicewojewoda Chrząszcz.

Łącznie w 2018 roku Rząd przekazał środki w wysokości 88 623 750 zł na 209 zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz 2 173 zł na 8 zadań związanych z osuwiskami. Jest to największa w ciągu ostatnich kilku lat kwota przeznaczona na ten cel.

Galeria zdjęć

Wróć