Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 15 listopada 2017

Program „Senior +” i działania w obszarze pomocy społecznej

Przedstawiciele samorządów lokalnych spotkali się dziś w Sali Marmurowej, by rozmawiać o realizacji polityki społecznej.

Spotkanie informacyjne w ramach prezentacji programu „Senior +” oraz zmian w systemie pomocy społecznej przygotowała Maria Nowak, doradca wojewody śląskiego ds. polityki senioralnej i społecznej we współpracy z Wydziałami Rozwoju i Współpracy Terytorialnej oraz Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Posiedzenie otworzył I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. – Polityka senioralna jest bardzo ważnym tematem, który leży nam wszystkim na sercu – powiedział. Wicewojewoda opowiedział o otwarciu Klubu „Senior +” w Ujsołach. – Takich miejsc, w których seniorzy będą mogli się spotykać w godnych warunkach i realizować swoje zainteresowania, bardzo potrzebujemy – podkreślił.

Aleksandra Górka z Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła informacje na temat przyszłorocznej edycji Programu Senior + . – Na edycję w 2018 roku  programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 będzie przeznaczonych 80 mln zł. To rekordowa suma – podkreśliła.

O przykładach dobrych praktyk w tym zakresie dotychczasowej realizacji tego programu mówili przedstawiciele ośrodków w Jaworznie, Bojszowach i Dąbrowie Zielonej, zachęcając przedstawicieli samorządów lokalnych do skorzystania z niego.

W województwie śląskim w ramach programu „Senior +”powstały - jak poinformował Michał Pienta, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego -  w tym roku 2 dzienne domy „Senior +” na 30 miejsc i 6 klubów „Senior +” na 105 miejsc. Wraz z 17 placówkami powstałymi wcześniej w ramach programu „Senior Wigor” w placówkach tego typu zapewniono dotąd 649 miejsc w domach dziennych oraz 105 miejsc w klubach (ogółem 754 miejsca).

Podczas spotkania przedstawicielki resortu rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowały, że samorządy lokalne mogą także otrzymać wsparcie finansowe na realizację niektórych zadań, w tym: mieszkań chronionych, domów dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz środowiskowych domów samopomocy, w których przebywają osoby z grup szczególnego ryzyka. Przedstawiły też planowane zmiany prawne w systemie pomocy społecznej - w zakresie wspierania osób bezdomnych.

Galeria zdjęć

Wróć