Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 25 sierpnia 2017

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz otworzył spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W Sali Sejmu Śląskiego zgromadzili się przedstawiciele wszystkich gmin i powiatów województwa śląskiego. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów ustanawiającą program, dla województwa śląskiego przewidziano w 2018 r. środki w wysokości ponad 70 mln zł. Pula tych środków będzie dzielona po połowie między powiaty i gminy.

- Łącznie w województwie śląskim na realizację programu przeznaczono dotychczas z budżetu państwa 108 mln zł, a co najmniej drugie tyle zainwestowały samorządy gminne i powiatowe. Zostało łącznie wybudowanych, przebudowanych bądź wyremontowanych 134 km dróg, w tym 69 km powiatowych i 65 gminnych – podkreślał wicewojewoda Jan Chrząszcz, otwierając spotkanie.

- Dzisiejsze spotkanie jest po to, żeby Państwu pokazać zmiany wprowadzone przez ministra do dokumentów wykonawczych, tak by łatwiej Państwu było sporządzać wnioski. Po to, żeby wnioski o dofinansowanie były jak najlepiej przygotowane. Dlatego zdecydowaliśmy się zaprezentować Państwu dziś założenia programu po zmianach, planowany harmonogram i techniczną stronę przygotowania wniosków – informował  samorządowców wicewojewoda Jan Chrząszcz.

Podczas spotkania omówiono zmiany w dokumentach programowych, zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie oraz kryteria oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. 

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej,  a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Co roku na realizację programu z budżetu państwa przeznaczano w kraju ok. 1 mld zł, dla naszego województwa – ok. 60 mln zł.

O dofinansowanie mogą się ubiegać gminy i powiaty na budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych i gminnych w wysokości 50 proc. kosztów realizacji zadania, jednakże maksymalne dofinansowanie z budżetu państwa nie może przekroczyć 3 mln zł.

Program obejmuje inwestycje jednoroczne – gminy i miasta na prawach powiatu mogą złożyć jeden wniosek o dofinansowanie, natomiast powiaty ziemskie – dwa wnioski.

Do zadań wojewody należy wybór wniosków oraz wypłata dotacji jednostkom samorządu terytorialnego. Nabór wniosków do dofinansowania w 2018 r. , prowadzony przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, będzie trwał od 1 do 15 września br.

Galeria zdjęć

Wróć