Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Budynek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach /fot. ŚUW/
  • Data publikacji 2 marca 2022

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" – edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022.

W 2022 roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Wnioski należy nadesłać listem poleconym do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 15 marca 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Urzędzie Wojewódzkim (w woj. śląskim: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice).

Zachęcając Państwa do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022, prosimy o zapoznanie się z dokumentami programowymi dostępnymi na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

-> przejdź do szczegółów konkursu

Kontakt telefoniczny:

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
32/20-77-831

Wróć