Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 27 czerwca 2017

Prawo naturalne a zawody zaufania publicznego

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek uczestniczył w spotkaniu Śląskiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego, które odbyło się dzisiaj w Katowicach.

Uczestników powitał prezes Forum Jacek Kozakiewicz. Głównym celem spotkania była dyskusja na temat roli, jaką odgrywają przy wykonywaniu zawodów zaufania publicznego zasady oraz standardy zawodowe i moralne wywodzące się z prawa naturalnego. Nad tą kwestią dyskutowali praktycy oraz naukowcy, którzy przedstawili koncepcję prawa naturalnego w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych, takich jak filologia, teologia czy filozofia.

Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego działa od kwietnia 2016 r., a jego spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wykonywaniem tego rodzaju zawodów. Oprócz prowadzenia dyskusji na temat najważniejszych kwestii dotyczących zawodów zaufania publicznego jednym z głównych celów powołania Forum jest też formułowanie stanowiska wobec przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządów zawodowych, tworzenie odpowiednich warunków ich działania oraz integracja środowisk zawodowych. Możliwość powoływania samorządów zawodowych zagwarantowana jest w Konstytucji RP. W skład Śląskiego Forum wchodzi 19 organizacji samorządów zawodowych z województwa, które związane są m.in. z zawodem lekarza, prawnika, aptekarza i architekta.

Wróć