Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Uroczystość powołania Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej - wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas wypowiedzi /fot. K.Szczepanek/
  • Data publikacji 1 lutego 2022

Powołano Śląsko-Małopolską Dolinę Wodorową

31 stycznia 2022 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. została powołana Śląsko–Małopolska Dolina Wodorowa. To druga w kolejności powstania i największa pod względem wielkości i potencjału dolina wodorowa w Polsce. Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego.

­– Dla województwa śląskiego jest wysoce znaczące, że właśnie Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa może być właśnie tutaj i pracować na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki. Za to Państwu ogromnie dziękuję, że podjęliście się tego działania, podjęliście się tego trudu. Mówimy tutaj o ogromnej współpracy na poziomie i naukowym, jak i biznesowym, czyli prywatnych przedsiębiorstw oraz administracyjnego wsparcia, którym jest zarówno ministerstwo, jak i agencje związane z ministerstwem, czy też z rządem – mówił wojewoda Jarosław Wieczorek.

Patronat nad wydarzeniem objął Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, który wziął udział w wydarzeniu.

Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa jest to realizacja polskiej strategii wodorowej, którą rząd premiera Mateusza Morawieckiego przyjął 2 listopada 2021 roku. To także realizacja strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie już w 2017 roku Pan Premier zaznaczył filary rozwoju gospodarczego w oparciu o reindustrializację, budowę nowych kompetencji inteligentnych specjalizacji w obszarze przemysłu - to wielka szansa, aby w dobie transformacji gospodarczej, transformacji energetycznej Śląsk nadal pozostał tym bijącym sercem przemysłowym naszego kraju stwarzając nowe technologie, nowe możliwości w zakresie rozwoju gospodarczego, obniżenia emisyjności gospodarki i zwiększenia konkurencyjności poszczególnych firm i całej polskiej gospodarki – powiedział wiceminister Ireneusz Zyska.

Powstanie Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej jest nie tylko realizacją Polskiej Strategii Wodorowej, ale także istotnym krokiem w stronę innowacyjności i dekarbonizacji polskiej gospodarki.

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego, w tym opartego na produkcji wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE oraz jego wykorzystanie w energetyce, w tym cieplnej, transporcie i infrastrukturze oraz przemyśle – mówił Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

Członkowie założyciele Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej to osoby związanie ze środowiskiem biznesowym, naukowym i samorządowym obu regionów. 

To ogromne wyzwanie przed nami, ale również przed wodorem - paliwem przyszłości. Już wiele krajów z powodzeniem go wykorzystuje i dobrze, że Polska jest w awangardzie tych krajów, które w ten sposób patrzą na takie zadanie. (…) Ogromna radość, że dzięki takiemu składowi jaki został wybrany, mamy budowę intelektualną, gospodarczą i patronat Pana Ministra. Z całą pewnością przedsięwzięcie, które zostało dzisiaj zainicjonowane będzie przynosić pozytywne skutki – podkreślił wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

W wydarzeniu wzięli udział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz osoby związanie ze środowiskiem biznesowym, naukowym i samorządowym obu regionów. Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. reprezentował wiceprezes Paweł Kolczyński.

Prace związane z tworzeniem Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej koordynuje Katowicki Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział prowadzi także nowopowstały ogólnopolski portal wodorowy h2poland.eu, na którym można znaleźć informacje na temat m.in. rozwoju dolin wodorowych w kraju

Galeria zdjęć

Wróć