Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 19 maja 2017

Posiedzenie Zgromadzenia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W Domu Zdrojowym, położonym na terenie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju, odbyła się dziś XLII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w której udział wziął wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Podczas posiedzenia dyskutowano głównie na temat bieżących spraw dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego w województwie śląskim oraz działalności Związku w 2017 r.

Myślę, że wszyscy wspólnie mamy dobrą wolę i dobre intencje, aby służyć swoim mieszkańcom, swoim obywatelom – mówił podczas obrad wojewoda, który podziękował przedstawicielom władz lokalnych za wdrożenie dwóch ważnych projektów rządowych – programu 500+ i reformy systemu oświaty. Państwo, jako samorządy, stanęli na wysokości zadania i z pełną odpowiedzialnością podeszli do tego zagadnienia i zostało to przeprowadzone bardzo sprawnie – podkreślił wojewoda.

Do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów należy większość gmin województwa śląskiego oraz 7 powiatów – bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, myszkowski, pszczyński i zawierciański. Misją podmiotu jest działanie na rzecz dobra publicznego poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych. Cel ten Związek ma osiągać za pomocą integracji regionalnej, wspierania i promocji samorządów lokalnych, kształtowania wspólnej polityki, wspierania rozwoju lokalnych społeczności oraz szkolenia, doradztwa i wzajemnej wymiany doświadczeń. 

Galeria zdjęć

Wróć