Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Posiedzenie WRDS na Sali Marmurowej z udziałem II wicewojewody Mariusza Trepki /fot. K. Kamasiński/
  • Data publikacji 2 października 2017

Posiedzenie WRDS

Wicewojewoda śląski Mariusz Trepka wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W dzisiejszych obradach uczestniczył też Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz parlamentarzyści. Głównym tematem posiedzenia były propozycje rozwiązań legislacyjnych dotyczących przedsiębiorstw energochłonnych. Wnioskodawcą tematyki obrad była strona związkowa NSZZ Solidarność.

Już półtora roku temu, w kwietniu 2016 r. strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego przyjęły uchwałę w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego (Uchwała RDS). Uchwała RDS zyskała pełne poparcie kluczowych dla sektora metalurgicznego Wojewódzkich Rad Diałogu Społęcznego w Katowicach, Kielcach, Krakowie i Opolu. W obecnym roku Uchwała RDS została raz jeszcze wsparta na poziomie województw świętokrzyskiego i małopolskiego. W świetle powyższego Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach uznała za ważne ponowne odniesienie się do przedstawionych w Uchwale RDS problemów.

Po przedstawieniu założeń ustawy o rynku mocy (projekt przyjęty przez Radę Ministrów, teraz czeka na pierwsze czytanie w Sejmie), a także omówieniu wyzwań funkcjonowania hutnictwa w Polsce i wpływu sektora energochłonnego na gospodarkę Polski w 2016 r.,  WRDS przyjęła stanowisko w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekorzystnej dla konkurencyjności polskiego przemysłu energochłonnego struktury kosztów energii elektrycznej w Polsce. Stanowisko to zostało przygotowane przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

W stanowisku czytamy m.in.: „Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach oczekuje pilnego wdrożenia przez Rząd RP i polskiego ustawodawcę, jeszcze w ramach prac legislacyjnych realizowanych w 2017 r., zawartych w punkcie 2 lit. B. Uchwały RDS rozwiązań fundamentalnie wspierających międzynarodową konkurencyjność polskiego sektora energochłonnego, tj.: objęcia systemem ulg w zakresie opłaty przejściowej podmiotów energochłonnych w sposób zgodny z przestawioną w Uchwale RDS parametryzacją oraz objęcia systemem ulg w zakresie opłaty jakościowej podmiotów energochłonnych w sposób zgodny z przedstawioną w Uchwale RDS parametryzacją.”

Galeria zdjęć

Wróć