Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 10 lipca 2017

Posiedzenie WRDS

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Mariusz Trepka wzięli udział w dzisiejszym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Podczas spotkania poruszono  temat przygotowywanej nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz dwa zagadnienia związane z edukacją.

Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego oraz Zbigniew Żurek, sekretarz RDS z ramienia BCC, przewodniczący Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego i Jacek Męcina, przewodniczący Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy omówili projekt nowelizacji ustawy o RDS, który jesienią zostanie przekazany do Prezydenta RP – jako wnioskodawcy proponowanej nowelizacji. Jak podkreśliła Henryka Bochniarz, w ciągu 1,5 roku działalności RDS skorzystała z 80 proc. swoich uprawnień – stąd konieczność zmian legislacyjnych, ale także podjęcia działań, które lepiej niż dotychczas rozpropagowałyby działalność  RDS. W ramach przygotowań do tej nowelizacji kierownictwo RDS odwiedziło już większość WRDS – Katowice są przedostatnim miejscem konsultacji.

Kolejne dwa tematy dotyczyły edukacji. O kształceniu zawodowym w kontekście reformy edukacji mówił Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Maria Barczak-Ostojska, kierownik Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. W toku dyskusji głos zabrała też śląska kurator oświaty Urszula Bauer, która przedstawiła informację o kierunkach zmian w polskim systemie edukacji zawodowej. Wnioskodawca tematu zobowiązał się, że oprócz diagnozy sytuacji w systemie edukacji zawodowej, którą dziś przedstawił, przygotuje także propozycje rozwiązań zażegnania kryzysu, w jakim to szkolnictwo się znalazło.

Drugim tematem edukacyjnym była reforma uczelni wyższych (Ustawa 2.0) oraz projekt Narodowego Instytutu Technologicznego w kontekście pracowników naukowym w województwie śląskim. Temat przedstawili Dominik Kolorz – przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Kazimierz Siciński Wojciech Pilich z Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Przygotowywany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym przewiduje włączenie do tego instytutu 36 instytutów badawczych, w tym grupy sześciu  instytutów mających siedziby na terenie województwa śląskiego, a także dwóch śląskich oddziałów instytutów mających siedziby poza naszym województwem, ale mających u nas znaczące oddziały.  Wnioskodawca, w przygotowanym przez siebie stanowisku, podkreślił szereg ryzyk organizacyjnych, ekonomicznych i społecznych tej ustawy. Podobnie odniósł się do proponowanej reformy uczelni wyższych, podkreślając potrzebę przedłużenia społecznych konsultacji projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Galeria zdjęć

Wróć