Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ponad 191 mln zł dla województwa śląskiego w ramach kolejnego konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/grafika: mat. KPRM
 • Data publikacji 31 marca 2021

Ponad 191 mln zł dla województwa śląskiego w ramach kolejnego konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Jeszcze więcej pieniędzy na rozwój naszego regionu! Rząd premiera Mateusza Morawieckiego rozstrzygnął kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego trafi kolejna transza środków z 13,5 mld złzięki wsparciu będziemy mogli zrealizować planowane inwestycje m.in. modernizację linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach, budowę i wyposażenie obiektu Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej czy zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci w gminie Kuźnia Raciborska. Dzięki 531 695 686,35 zł przyznanych w ramach pierwszego rozstrzygnięcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w naszym województwie realizowana jest budowa przedszkola przy ul. Szkolnej w Suszcu, przebudowa DW 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW 942, budowa hospicjum stacjonarnego w Rybniku.  Rządowe środki na inwestycje zmieniają oblicze naszego regionu!

Te środki to realna pomoc dla samorządów przygotowana przez polski rząd. Dzięki temu wsparciu śląskie samorządy nawet w tak trudnym czasie pandemii koronawirusa mogą się rozwijać – podkreśla wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Zrównoważony rozwój – RFIL dla małych gmin i dużych miast w całej Polsce

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 13 mld złotych:

 • 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce
 • 4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu w grudniu 2020 roku
 • 1,65 mld zł – środki przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach drugiego konkursu – przyznane właśnie teraz
 • 1 mld zł –skierowany do gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.)

Jakie działania zostaną zrealizowane w naszym regionie?

Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysokości 191 816 033 zł, przyznany w II konkursie RFIL, pozwoli nam zrealizować ważne lokalne inwestycje.

Śląskie samorządy wykorzystały już w 2020 roku środki w wysokości 182 852 316,29 zł. Dzięki rządowym środkom realizowane są potrzebne nam wszystkim inwestycje. Wśród nich są:

 • poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia wody w Borze Zajacińskim (budowa zbiornika retencyjnego, sieci międzyobiektowych, montaż układu pomp poziomych wraz z adaptacją lub rozbudową budynku technicznego, wymiana sterowania, montaż odstojnika) oraz budowę odcinków transferowych wodociągu w kierunku miejscowości Kamińsko wraz z budową stacji podnoszenia ciśnienia (przepompowni na istniejącej sieci wodociągowej).
 • zakup i montaż wysokospecjalistycznego tomografu dla SP ZOZ w Myszkowie w celu przeprowadzania diagnostyki obrazowej pacjentów: oddziałów i rejonu obsługiwanego przez szpital oraz zespołów ratownictwa medycznego w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • skomunikowanie przestrzeni publicznej zdefiniowanej w planie zagospodarowania Olsztyna jako usługi kultury pod ruinami XIV-wiecznego zamku w Olsztynie (największy na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej) poprzez budowę drogi dojazdowej łączącej Zamek z centrum Olsztyna, miejsc parkingowych, montaż elementów małej architektury i oświetlenia solarnego, nasadzenie roślinności oraz wykonanie systemu odprowadzania wody deszczowej.

 

Niebawem w realizacji będą również m.in.:

 • podniesienie jakości specjalistycznych usług medycznych w województwie śląskim poprzez realizację najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych w wybranych szpitalach wojewódzkich
 • budowa obiektu z wyposażeniem Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej. Oferta obiektu będzie skierowana do najmłodszych, dorosłych i seniorów służąc zwiększeniu integracji społecznej dzięki bogatej, elastycznej i wielosezonowej ofercie zajęć dla każdego
 • modernizacja zasobów mieszkaniowych Świętochłowic poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym i instalację nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach.

Chcesz sprawdzić, jakie dofinansowanie otrzymała konkretna gmina? Skorzystaj z wyszukiwarki!

Więcej informacji na temat programu RFIL możesz znaleźć tutaj.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – impuls inwestycyjny dla samorządów w czasie pandemii

RFIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To także ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Do tej pory w ramach wszystkich naborów prowadzonych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gminy złożyły łącznie 21 370 wniosków. Program w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Jednym z celów wsparcia jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Pieniądze z RFIL trafiły np. do Łodzi, Warszawy, Krakowa czy Poznania, ale też niewielkich miejscowości – nierzadko do tych gmin, które były niedoinwestowane w poprzednich latach.

RFIL to wsparcie nie tylko dla samorządów, ale też firm, które realizują inwestycje oraz samych mieszkańców – użytkowników nowych dróg, parków czy osób korzystających z obiektów turystyczno-rekreacyjnych.

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Lista - województwo śląskie 580.35 KB 2021-03-31 10:11:37
Wróć