Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

FDS Śląskie graf. KRPM
 • Data publikacji 16 kwietnia 2020

Ponad 100 zadań w Śląskiem z dofinansowaniem z FDS

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok.

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa śląskiego wyniesie 160,8 mln zł:

 • 91,9 mln zł na zadania powiatowe,        
 • 68,9 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 104 zadania: 35 powiatowych i 69 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 123 kilometrów dróg: 70 km powiatowych i 53 km gminnych.

Wojewoda Śląski informuje, że od jutra będą sukcesywnie kierowane pisma do jednostek samorządu terytorialnego, których zadania znalazły się na liście podstawowej zadań powiatowych i gminnych, z informacjami jakie dokumenty złożyć w celu przygotowania umów o udzielenie dofinansowania. 

Listy zadań z województwa śląskiego zostały zamieszczone poniżej.

W sumie w całej Polsce wsparcie rządowe uzyska 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne. Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych. Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 244 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 474,3 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 269,6 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł. 

Lepsze drogi lokalne to wsparcie dla gospodarki, większe szanse na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Z Funduszu Dróg Samorządowych wspieramy modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. – W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy przeznaczymy 36 mld zł. Jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki. Nowe inwestycje umożliwią zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom – dodał Minister Infrastruktury.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

Inwestycje dofinansowane z FDS w 2019 r.

W 2019 r. dofinansowanie z Funduszu otrzymało w całym kraju łącznie 4 280 zadań, z czego 3 131 na drogach gminnych i 1 149 na drogach powiatowych. Łączna wartość środków przyznanych na realizację zadań gminnych i powiatowych wyniosła blisko 4,5 mld zł. Pozwoliło to na realizację 6 tys. km dróg: 3 258 km gminnych i 2 742 km powiatowych. W województwie śląskim w 2019 r. z FDS dofinansowane zostały drogi o łącznej długości ponad 215 km, z czego 102,77 km stanowiły drogi gminne, a 112,95 km powiatowe.

FDS wspiera samorządy

FDS jest stabilnym programem obliczonym na wiele lat, z którego możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwoli na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane. Mniej zamożne samorządy mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości nawet 80% wartości realizowanych zadań.

Środki Funduszu Dróg Samorządowych są przeznaczane na:

 • dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;
 • dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
 • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Ocena wniosków o dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych odbywa się w oparciu o szereg przesłanek, w szczególności:

 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych;
 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Szczegółowe kryteria oceny są określane przez wojewodów w ogłoszeniach o naborze wniosków.

/z wykorzystaniem materiałów Ministerstwa Infrastruktury/

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
1 Śląskie FDS 2020 239.71 KB 2020-04-16 15:53:14
2 Lista podstawowa powiatowa - Śląskie FDS 2020 403.31 KB 2020-04-16 15:53:26
3 Lista podstawowa gminna - Śląskie FDS 2020 455.54 KB 2020-04-16 15:53:41
4 Lista rezerwowa powiatowa - Śląskie FDS 2020 263.49 KB 2020-04-16 15:53:54
5 Lista rezerwowa gminna - Śląskie FDS 2020 253.37 KB 2020-04-16 15:54:09
Wróć