Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 18 lipca 2017

Pomoc poszkodowanym w wyniku burz i wiatrów z 7-8 lipca 2017 r.

Pod przewodnictwem wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka odbyło się dziś spotkanie koordynacyjno-informacyjne dla przedstawicieli samorządów poszkodowanych w wyniku burz i wiatrów z 7-8 lipca br.

- Spotykamy się, by porozmawiać o możliwie najszybszej pomocy dla mieszkańców, powinni otrzymać bardzo szybko pierwsze wsparcie, by zabezpieczyć swoje mienie – mówił wojewoda Jarosław Wieczorek, otwierając spotkanie. W jego trakcie przypomniano zasady obowiązujące wnioskodawców występujących o pomoc finansową.

Podczas spotkania omawiano pięć zagadnień:

- zasiłki celowe dla gospodarstw domowych (zgłoszono wojewodzie 145 gospodarstw domowych w siedmiu gminach – Goleszowie, Rybniku, Skoczowie, Gaszowicach, Rydułtowach, Kuźni Raciborskiej i Lysek . Wnioski przekazane przez wojewodę na sumę 723 tys. złotych zatwierdziło już Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czekamy na decyzję Ministerstwa Finansów, w najbliższych dniach spodziewamy się, że środki te trafią do gmin na ich wypłatę w formie zasiłków do 6 tys. zł  z rezerwy celowej budżetu państwa, przy uwzględnieniu warunków ustawy o pomocy społecznej);

-  pomoc dla poszkodowanych rolników (zgłoszono dotąd 194 gospodarstwa, ponad 2 tys. ha upraw. Powołane przez wojewodę komisje do spraw szacowania strat rozpoczynają liczenie strat, wnioski kierowane będą do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);

- odbudowa parków i terenów zielonych oraz usunięcie eternitu – wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

- odbudowa obiektów budowlanych stanowiących mienie komunalne – wnioski przyjmuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 oraz przypomniano o konieczności usunięcia bezpośredniego zagrożenia i przywrócenia do właściwego stanu obiektów budowlanych uszkodzonych wskutek działania żywiołu.

Samorządowcy zgłaszali wiele pytań i wątpliwości, na które wyczerpujących informacji udzielali pracownicy Wydziału Pomocy Społecznej, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Galeria zdjęć

Wróć