Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 15 stycznia 2018

Polsko-słowackie inwestycje transportowe podpisane

Dziś na terenie powiatu żywieckiego odbyła się polsko-słowacka wizyta robocza,w której uczestniczył minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz reprezentujący rząd Republiki Słowackiej minister transportu i budownictwa Árpád Érsek.

Poza liczną delegacją słowacką na spotkanie przybyli również: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, a także władze samorządowe regionu oraz m.in. przedstawciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Wizyta rozpoczęła się symbolicznie na drogowym przejściu granicznym Zwardoń-Skalité, skąd delegacje pojechały obejrzeć tunel w Lalikach. Tam odbyła się prezentacja na temat budowy i parametrów obiektu, przygotowana przez GDDKiA. Następnie w Starostwie Powiatowym w Żywcu zorganizowano konferencję prasową, podczas której podpisano Wspólne Oświadczenie w zakresie najważniejszych inwestycji transportowych na polsko-słowackim pograniczu oraz poinformowano o ogłoszeniu przetargu na budowę obejścia Węgierskiej Górki. Była to również okazja do omówienia bieżącej wspólpracy w ramach transgranicznego szlaku S1-D3 oraz projektu Via Carpatia, który pozostaje jednym z najważniejszych priorytetów infrastrukturalnych polskiego rządu.

Przetarg na budowę obejścia Węgierskiej Górki jest najtrudniejszym zadaniem inwestycyjnym realizowanym na drodze ekspresowej S1. Prace budowlane zaplanowano na lata 2019-2022. Na odcinek o długości 8,5 km będą składały się dwa tunele budowane metodą górniczą (o długości ok. 830 m pod masywem Barania i 980 m pod masywem Białożyński Groń). W ramach inwestycji powstaną również estakady nad dolinami potoków górskich i drogi dojazdowe. Z uwagi na górski charakter trasy będzie ona przebiegała w znaczącej części na obiektach inżynierskich. Odcinek obejścia Węgierskiej Górki połączy zrealizowane już odcinki Żywiec – Przybędza z odcinkiem Milówka – Szare.

Budowa obejścia Węgierskiej Górki posiada zapewnione dofinansowanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 1,5 mld zł.

Nie jest to jedyny odcinek S1, który jest lub będzie realizowany. W ramach PPBDK przewidziano m.in. budowę drugiej jezdni dla odcinka S1 Pyrzowice - Podwarpie o długości 9,7 km. Ponadto planowane jest dostosowanie odcinka drogi krajowej nr 1 pomiędzy Podwarpiem a Dąbrową Górniczą na długości 7,8 km do standardu S. Obie inwestycje mają być zrealizowane do końca 2021 r. Kluczowy i najbardziej kosztowny odcinek S1 Kosztowy – Bielsko-Biała (w. Suchy Potok) będzie miał całkowicie nowy przebieg. Ogłoszenie przetargu o wartości ponad 3 mld zł zaplanowano w 2019 r.

Minister Adamczyk wyraził uznanie dla strony słowackiej, że w 2017 roku z sukcesem udało się ukończyć bardzo trudny terenowo fragment autostrady D3, który stanowi bezpośrednie przedłużenie polskiej drogi ekspresowej S1. Obecnie szlak transgraniczny S1-D3 jest otwarty bez ograniczeń.

- Obecnie jesteśmy świadkami, jak pogranicze polsko-słowackie z obszaru trudno dostępnego w transporcie staje się coraz bardziej przyjazne. Jest to złożony proces, obliczony na wiele lat, ale efekty podejmowanych prac po obu stronach pogranicza są już widoczne. Polska dzięki środkom unijnym jest teraz wielkim placem budowy – podkreślił minister Andrzej Adamczyk.

W podpisanym podczas konferencji prasowej memorandum potwierdzono na terenie województwa śląskiego m.in.: budowę obejścia Węgierskiej Górki, realizację szlaku Via Carpatia oraz poprawę stanu infrastruktury kolejowej na odcinku Katowice – Bielsko-Biała – Zwardoń – granica państwa.

- Dokument oficjalnie potwierdza nasze działania dla infrastruktury na tym obszarze i ukierunkowuje realizowane priorytety w nadchodzących latach. Efekty podjętych wspólnie działań pozwolą na pełne otwarcie pogranicza dla transportu, zlikwidują wąskie gardła w nieodległym czasie i jeszcze bardziej zbliżą do siebie oba państwa i społeczeństwa, również w wymiarze regionalnym – mówił minister Adamczyk. 

Poprzednie spotkanie obydwu ministrów odbyło się w listopadzie zeszłego roku w Bratysławie.

/Na podst. strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury/

Galeria zdjęć

Wróć