Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 30 maja 2017

Płatności bezgotówkowe w urzędzie

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej.

Program poprzedził pilotaż trwający od sierpnia 2016 roku do końca marca 2017. Wzięło w nim udział 130 urzędów, dokonano 48 tysięcy transakcji.

W pilotażu wziął również udział Śląski Urząd Wojewódzki. Od 12 października 2016 roku w naszym urzędzie można dokonywać płatności kartą – do tej pory odnotowaliśmy 3 300 dokonanych w ten sposób opłat. Obecnie Śląski Urząd Wojewódzki bierze udział w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, który trwać będzie do końca marca 2020 roku.

Celem realizowanego od kwietnia tego roku przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A programu, jest upowszechnianie płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, takich jak urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, a także w Policji.
Uruchomienie Programu ma zapewnić klientom możliwość wnoszenia opłat za czynności urzędowe z wykorzystaniem kart płatniczych oraz telefonów (smartfonów).

W ramach Programu został opracowany model akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali POS i użyciem WebPOS Paybynet w jednostkach administracji publicznej, który będzie bezpłatny zarówno dla urzędu, jak i dla klientów urzędu (płatników).

W celu zagwarantowania transparentności w relacjach pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w programie, podjęto decyzję o zaangażowaniu w proces jego realizacji partnera społecznego – Fundację KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji „Cyberium”. Partner społeczny odpowiedzialny jest za wsparcie edukacyjne programu oraz pozyskiwanie środków na jego realizację. Środki na realizację programu pochodzić będą z darowizn dokonywanych przez KIR dla Fundacji na rzecz Rozwoju Cyfryzacji „Cyberium” oraz przez inne podmioty.

W ramach procesu prowadzonego przez KIR we współpracy z MR do obsługi programu w zakresie płatności bezgotówkowych w terminalach POS zostali wybrani następujący Partnerzy:

  • First Data Polska S.A. do obsługi płatności bezgotówkowych w terminalach POS w urzędach,
  • Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. do obsługi płatności bezgotówkowych w terminalach POS w Policji.

Obydwie firmy mają duże doświadczenie w obsłudze płatności bezgotówkowych w administracji publicznej oraz brały wcześniej udział w Pilocie Programu POS.

Program realizowany jest w związku z zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a KIR „Porozumieniem w sprawie współpracy w ramach upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej”.

(Z wykorzystaniem informacji ze stron internetowych KIR i Ministerstwa Rozwoju)

 

Galeria zdjęć

Wróć