Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Pierwszy tunel na S1 w Beskidzie Śląskim wydrążony/fot. ŚUW
  • Data publikacji 22 listopada 2022

Pierwszy tunel na S1 w Beskidzie Śląskim wydrążony

22 listopada 2022 r. została przebita druga nawa tunelu drążonego w masywie Baraniej Góry, w ciągu budowanej drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza–Milówka. Tym samym wydrążony został cały pierwszy, dwukomorowy tunel o długości 830 m tzw. obejścia Węgierskiej Górki. Pierwsza nawa, w której pobiegnie jezdnia z południa w kierunku Żywca, została przebita 28 października br.

Budowa ekspresowej obwodnicy Węgierskiej Górki jest jednym z kluczowych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023. Przebicie tunelu to ważny krok w realizacji tej skomplikowanej inwestycji, który przybliża nas do jej ukończenia. S1 to droga istotna nie tylko dla województwa śląskiego, ale również bezpośrednie, szybkie połączenie ze Słowacją i państwami Europy Południowej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podczas wydarzenia wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podziękował wszystkim, dzięki którym ta inwestycja mogła zostać zrealizowana. – Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, przede wszystkim gratuluję i dziękuję wszystkim pracownikom. Tym, którzy na co dzień tutaj (…) pracują dla nas wszystkich tak, abyśmy gospodarczo się mogli rozwijać. Liczę, że za te około 2 lata będzie nam dane tutaj się spotkać i przejechać tę arterią bezpiecznie – podkreślił wojewoda.

Każda z naw będzie posiadała dwa pasy ruchu o szerokości po 3,5 m każdy, opaski bezpieczeństwa oraz obustronne chodniki ewakuacyjne.

Teraz wykonawca skupi się na dokończeniu drążenia drugiego, również dwunawowego tunelu o długości ok. 1000 m, który umiejscowiony jest w południowo-wschodnim stoku wzniesienia Żarek i częściowo północno-wschodnim stoku wzniesienia Mała Barania - Białożyński Groń. Ten tunel drążony jest równocześnie z obydwu stron. W nawie, którą będzie poprowadzona jezdnia w kierunku Zwardonia, do wydrążenia pozostało jeszcze 470 m. W sąsiedniej nawie, którą poprowadzona zostanie jezdnia w kierunku Żywca, brakuje jeszcze 550 m.

Budowa tego odcinka drogi ekspresowej obejmuje również wykonanie prawie 1 km estakady w Węgierskiej Górce nad ul. Zielona Góra i ul. Zieloną, siedem obiektów inżynierskich: mostów drogowych i pozostałych estakad oraz rozbudowę istniejących węzłów Przybędza i Milówka.

Trasa S1 na odcinku Przybędza–Milówka, o łącznej długości 8,5 km, będzie posiadała dwa typy przekroju: jednojezdniowy o długości 3,7 km na odcinku przed i za tunelami, wyposażony w jedną jezdnię składająca się z dwóch pasów w każdym kierunku oraz dwujezdniowy o długości 4,8 km na odcinku tunelowym oraz między tunelami, wyposażony w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. 

Zaawansowanie rzeczowe całości inwestycji to 52 proc. Zaawansowanie robót przy budowie obiektów mostowych wynosi 60 proc., a przy realizacji zakresu drogowego 55 proc.

NATM czyli Nowa Austriacka Metoda Górnicza

Obydwa tunele powstają w technologii Nowej Austriackiej Metody Górniczej (NATM). Polega ona na tym, że drążenie nie jest wykonywane całym przekrojem tunelu, aby nie osłabić górotworu. W zależności od odkształceń górotworu, które są nieustannie i drobiazgowo na bieżąco monitorowane, dopasowany jest typ zabezpieczeń drążonego otworu. Wybór technologii uzależniony jest od występujących na danym obszarze gruntów.

S1 Przybędza–Milówka

Budowa tego odcinka S1 trwa od końca 2019 r., a jej zakończenie planowane jest w 2024 roku. Inwestycję realizuje Konsorcjum firm MIRBUD, Kobylarnia oraz Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż. Wartość kontraktu to 1,37 mld zł. Zadanie to współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach perspektywy 2014–2020. 

/z wykorzystaniem materiału prasowego Ministerstwa Infrastruktury, www.gov.pl/

Galeria zdjęć

Wróć