Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki
  • Data publikacji 26 sierpnia 2022

Oświadczenie wojewody śląskiego

Na wstępie trzeba zaznaczyć, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach od momentu przyjęcia zgłoszenia o niepokojących zdarzeniach w basenie portowym Kanału Gliwickiego pod koniec marca, natychmiast podjął odpowiednie działania kontrolne z poborem i badaniem wody. Stanowisko WIOŚ w Katowicach można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=aktualnosci&strona=1

Również Wody Polskie od 17 marca stale monitorują stan wód na Kanale Gliwickim i rzece Kłodnicy https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2945-sniete-ryby-na-kanale-gliwickim-dementujemy-fakenewsy

W odniesieniu do materiałów prasowych, które próbują powiązać obecną sytuację na Odrze z wystąpieniem śniętych ryb z marcu bieżącego roku w Kanale Gliwickim należy wyjaśnić, iż jest to absolutnie bezzasadne i wprowadzające w błąd opinię publiczną.  

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, wszelkie zdarzenia mogące mieć charakter kryzysowy są zgłaszane do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zwoływane są też zespoły zarządzania kryzysowego, na których omawiana jest bieżąca sytuacja.

Chciałbym podkreślić, iż do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, czy też do Wojewody Śląskiego, nie wpłynęło żadne zgłoszenie o niepokojącym pojawieniu się śniętych ryb w basenie portowym Kanału Gliwickiego. Nie otrzymaliśmy również żadnej informacji w tym temacie z miasta Gliwice, które jest właścicielem omawianego basenu portowego, czy też ze spółki miejskiej Śląskie Centrum Logistyki S.A., będącej wieczystym jego użytkownikiem. Przedstawiciele Wojewody nie zostali zaproszeni na żadne posiedzenie sztabu kryzysowego miasta Gliwice poświęconego tej sprawie. Należy więc uznać, iż pojawienie się w marcu śniętych ryb w Kanale Gliwickim zostało potraktowane jako zdarzenie o charakterze jednostkowym, miejscowym - stosownie więc do charakteru tego zdarzenia.

Jedyne posiedzenie z udziałem miasta Gliwice poświęcone tej sprawie, o którym wiedzę posiada Wojewoda Śląski, odbyło się 18 sierpnia. Było to posiedzenie ds. bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli miasta Gliwice oraz starostwa gliwickiego, na którym to jednoznacznie zdementowano doniesienia mówiące o rzekomej przyczynie zatrucia Odry w związku z punktowym wystąpieniem padłych egzemplarzy ryb w basenie portowym Kanału Gliwickiego w marcu bieżącego roku.    

 

                                                                                                                                                              Wojewoda śląski

                                                                                                                                                            Jarosław Wieczorek

Wróć