Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdjęcie wszystkich uczestników spotkania wraz z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem /fot. A. Karendał/
  • Data publikacji 11 października 2017

Ogólnopolskie spotkanie urzędników wydziałów zdrowia

Urzędnicy wydziałów zdrowia wszystkich urzędów wojewódzkich w kraju przez dwa dni omawiają w Ogrodzieńcu zagadnienia związane z ich pracą. Odwiedził ich dziś wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

W dwudniowym spotkaniu przygotowanym przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, uczestniczą też przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dzisiaj rozmawiano o instrumentach oceny wniosków inwestycyjnych w ochronie zdrowia i dokonano analizy przekrojowej złożonych wniosków. Przedstawione zostały też zakres zadań i analiza realizacji Narodowego Programu Zdrowia. Dyskutowano także o nowych zadaniach wojewody, jeśli chodzi o dokumentację medyczną, jak również o mapie potrzeb zdrowotnych i regionalnej polityce zdrowotnej oraz o podstawowym systemie zabezpieczenia szpitalnego z uwzględnieniem roli wojewody w zakresie zmian systemowych.

W drugim dniu spotkania omówione zostaną: system Państwowego Ratownictwa Medycznego – nowe i planowane zadania wojewody w tym zakresie oraz szczepienia ochronne, a także zadania Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz zadania wojewody na podstawie art. 111 A Ustawy o działalności leczniczej.

Galeria zdjęć

Wróć