Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 30 czerwca 2017

Obradowano o śląskich Ochotniczych Hufcach Pracy

Pod przewodnictwem wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza obradowała dziś Wojewódzka Rada Programowa Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy (ŚWK OHP). Członkowie Rady spotkali się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, by podsumować działalność ŚWK OHP za I półrocze tego roku.

Otwierając trzecie posiedzenie tego gremium, wicewojewoda Jan Chrząszcz przedstawił nowo wybranego sekretarza Rady – Łukasza Norka, zastępcę wojewódzkiego komendanta ŚWK OHP. Następnie głos zabrał poseł Piotr Pyzik, który podkreślił, że 9 czerwca br. powstał Parlamentarny Zespół ds. Ochotniczych Hufców Pracy, a w jego pracę zaangażowanych jest 19 posłów.

O tegorocznych działaniach i inicjatywach podjętych przez śląską komendę OHP opowiedział jej komendant - Bogumił Kanik. Uczestnicy posiedzenia mogli też wysłuchać referatu na temat spółdzielczości jako narzędzia wsparcia młodzieży.

Dzisiejsze spotkanie uświetnił występ dziewiętnasoletniego Mateusza Śmiałka, uczestnika OHP w Jaworznie i laureata „Przeglądu Piosenki Religijnej OHP 2017”.

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do której głównych zadań należy:

  • wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży,
  • podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży.

W województwie śląskim z oferty OHP korzysta ponad 3,6 tys. osób. ŚWK OHP zatrudnia około 300 pracowników, ma 19 młodzieżowych centrów kariery, 18 punktów pośrednictwa pracy, 15 jednostek opiekuńczo-wychowawczych, 3 mobilne centra informacji zawodowej, 2 ośrodki szkolenia i wychowania oraz Środowiskowy Hufiec Pracy.

Galeria zdjęć

Wróć