Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Konferencja pt. „Senior we współczesnej rodzinie” /fot. K. Szczepanek/
  • Data publikacji 23 maja 2022

O roli seniora w rodzinie

W ramach Metropolitalnego Święta Rodziny odbyła się dziś w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego konferencja pt. „Senior we współczesnej rodzinie”. Organizatorem wydarzenia był wojewoda śląski, a patronat nad nim objął sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

Skierowana do osób działających na rzecz seniorów, m.in. z jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej czy organizacji pozarządowych, konferencja odbyła się z udziałem wiceministra Stanisława Szweda, wojewody Jarosława Wieczorka, wicewojewody Jan Chrząszcza oraz pełnomocnika wojewody śląskiego ds. rodziny Marii Nowak.

Uczestników wydarzenia powitał wojewoda Jarosław Wieczorek. – O tym, jak ważny jest senior w rodzinie chyba nikomu nie trzeba tutaj przypominać. Ogromne doświadczenie, wkład w życie rodzinne, społeczne i gospodarcze, ten bagaż doświadczeń nie może zostać w żaden sposób niewykorzystany. Myślę, że Państwo doskonale wiedzą, jaka to jest wartość dla mojego pokolenia i pokolenia moich dzieci ­– zaznaczył.

Następnie głos zabrał wiceminister Stanisław Szwed, który opowiedział o programach rządowych – zarówno tych mających na celu wsparcie seniorów, jak „Senior+”, „Aktywni+” czy 13. i 14. emerytura, jak i tych skierowanych do całych rodzin, jak „500+”, „Dobry start” czy działający od początku tego roku „Rodzinny kapitał opiekuńczy”. – Łącznie gdybyśmy patrzyli na wszystkie działania, które będą w tym roku realizowane, to jest kwota około 120 mld zł, które idą na politykę rodzinną. To jest świadoma nasza decyzja i od początku naszego funkcjonowania wzmacniamy politykę rodzinną, bo rodzina jest podstawą funkcjonowania każdego państwa – mówił Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

Prelekcję na temat seniorów w rodzinie i społeczeństwie w przeszłości oraz w obecnych czasach wygłosił senator RP prof. Ryszard Majer. – Bardzo dziękuję za temat konferencji i za to, że podnosimy w województwie śląskim kwestię starości, jako kwestię, która jest bardzo aktualna i bardzo potrzebna, zarówno w zakresie wiedzy dla seniorów, ale też dla samorządowców – podkreślił.

Z kolei dr ks. Krzysztof Bąk, dyrektor Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Borowej Wsi, opowiedział o domach pomocy społecznej, a dr Mariola Mirowska z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – o aktywności seniorów na rzecz społeczeństwa lokalnego. Szczególnie aktualny temat poruszyli też ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Marcin Chroszcz, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŚUW, którzy mówili o pomocy rodzinom z Ukrainy.

Konferencję podsumował wicewojewoda Jan Chrząszcz, dziękując wszystkim prelegentom oraz uczestnikom za udział w wydarzeniu. – Pokazujecie Państwo serce, które jest tak bardzo potrzebne do tego, co robimy dla seniorów, ale również teraz dla naszych braci Ukraińców –zaznaczył wicewojewoda.

Galeria zdjęć

Wróć