Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

konferencja wiceministrów SWiA Macieja Wąsika i Pawła Szefernakera fot. MSWiA
  • Data publikacji 14 marca 2022

O pomocy obywatelom Ukrainy

Wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik oraz Paweł Szefernaker mówili dziś o wsparciu dla uchodźców z Ukrainy.

Jak poinformował sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik, wczoraj granicę ukraińsko-polską przekroczyło 82 tys. osób, a w sumie od 24 lutego do Polski przyjechało blisko 1,8 mln uchodźców z Ukrainy. Osoby ciekające przed wojną mogą pozostać w Polsce lub skorzystać z transportu do innych państw. – Każdemu uchodźcy wojennemu z Ukrainy, który dobrowolnie chce się udać do innego państwa w Unii Europejskiej, rząd polski zapewnia bezpłatny transport autokarowy lub kolejowy – wyjaśnił podczas konferencji wiceminister Paweł Szefernaker. – Przez ostatni weekend z transportu kolejowego, który zaproponowaliśmy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie na Zachód, skorzystało 27 tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy – dodał.

Ustawa dotycząca pomocy uchodźcom

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uchodźcy mogą liczyć na pomoc w naszym kraju. Osoby, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju, mogą w nim legalnie przebywać przez 18 miesięcy. Ustawa zakłada nadanie uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL, co pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. Jak zapowiada MSWiA, samorządy przygotowują się już do tego procesu, a rejestracja Ukraińców w Polsce z nadaniem numeru PESEL ma ruszyć w środę. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker zaapelował podczas dzisiejszej konferencji, aby nie wszyscy udawali się do urzędu w celu rejestracji już pierwszego dnia. – Bez względu na to, kiedy obywatele Ukrainy udadzą się do urzędu, mają zagwarantowaną ochronę prawną od dnia przybycia do Polski – zaznaczył. Podkreślił również, że złożenie takiego wniosku nie blokuje możliwości wyjazdu na Zachód ani powrotu do Ukrainy. – Nadanie PESEL ma pomóc w opiece nad tymi osobami w Polsce – powiedział.

Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie wniosku złożonego w gminie. Jak zapowiedział wiceminister Maciej Wąsik, świadczenie dla rodzin mające na celu zrekompensowanie kosztów pomocy ma wynosić 40 zł za każdą osobę za dzień. – Świadczenie dla polskich rodzin, które przyjęły do siebie obywateli Ukrainy, będzie obowiązywało 60 dni, w wyjątkowych sytuacjach, indywidualnie rozpatrywanych, ten okres może zostać przedłużony – dodał wiceminister Maciej Wąsik.

Ustawa przewiduje utworzenie Funduszu Pomocy. Środki z niego będą przeznaczone w szczególności na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy. Osoby uciekające przed wojną mają również prawo do pracy na terytorium Polski. Wynika z tego dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Obywatele Ukrainy mogą także ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Każdy obywatel Ukrainy, legalnie przebywający w Polsce, będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na tych samych zasadach, co obywatele Polscy. Wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą także na zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy objętymi przepisami ustawy.

/z wykorzystaniem materiałów MSWiA/

Wróć