Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 9 maja 2017

O metropolii (i nie tylko) w Chełmie Śląskim

W większości 41 miejscowości województwa śląskiego zakończyły się już konsultacje społeczne dotyczące wstąpienia do związku metropolitalnego. Teraz rady gmin, stosowną uchwałą, decydują o przystąpieniu do Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej – tak też stało się dzisiaj w Chełmie Śląskim.

W sesji Rady Gminy udział wziął wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który kontynuuje cykl wizyt roboczych. 

Cieszę się, że Chełm Śląski podjął taką decyzję. To dowód na to, że radni i mieszkańcy doskonale zdają sobie sprawę, jak wiele szans i możliwości może dać tej niewielkiej gminie metropolia. Nasz region jest policentrycznym obszarem, gdzie gminy i miasta wzajemnie się przenikają w ramach swoich potrzeb, zasobów i funkcjonalności, jakimi są edukacja, transport czy ochrona zdrowia – mówił wojewoda Jarosław Wieczorek, zapewniając, że jednogłośna decyzja radnych Chełmu Śląskiego sprawi, że gmina będzie miała wpływ na kluczowe decyzje, wykorzystanie środków finansowych oraz zadania realizowane przez związek metropolitalny przy zachowaniu własnej odrębności i indywidualnego charakteru.

Jednak nie tylko o metropolii wojewoda rozmawiał z miejscowymi radnymi. Jeszcze przed sesją obejrzał brzeg rzeki Przemszy w miejscu, w którym włodarze miejscowości starają się o budowę wałów przeciwpowodziowych. Zwiedził także Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

 

Galeria zdjęć

Wróć