Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 16 maja 2017

O godności w domu opieki społecznej

"Godność osoby starszej przebywającej w domu pomocy społecznej, troska o jej dobrostan i wsparcie społeczne" – tak brzmiał temat przewodni konferencji, która odbyła się w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Gorzycach. W spotkaniu wziął udział wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Niewiara oraz dyrektorzy, pracownicy socjalni i opiekunowie domów pomocy społecznej z województwa śląskiego.

- Temat dzisiejszej konferencji nawiązuje do głównych wątków nauczania patrona Domu św. Jana Pawła II, podkreślającego wielką godność osoby ludzkiej, pochodzącą od Boga – Stwórcy (…) Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja przyczyni się do wymiany Państwa doświadczeń oraz będzie cennym wsparciem merytorycznym – mówił podczas otwarcia spotkania wicewojewoda Chrząszcz, który podkreślił także, że w województwie śląskim funkcjonują obecnie 103 domy pomocy społecznej, a w ostatnich latach obserwuje się również wzrost powstawania w sektorze prywatnym placówek zapewniających osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym całodobową opiekę.

Podczas spotkania dyskutowano na temat udzielania wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym, przebywającym nie tylko w DPS w Gorzycach, ale także w innych placówkach opieki społecznej. Z ponad 100 funkcjonujących obecnie w województwie śląskim domów opieki społecznej większość ma charakter ponadgminny i najczęściej są to miejsca przeznaczone dla osób w poszedłym wieku. Pomoc można przy tym znaleźć także w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepłnosprawnym, przewlekle chorym lub starszym, których działa w województwie ponad 70. 

Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach działa już od ponad 20 lat. W 2008 r. uroczyście nadano mu imię Papieża Jana Pawła II, którego relikwie podarował placówce 3 lata później abp Damian Zimoń. Pracownicy położonego na terenie parku domu opieki nie tylko zapewniają podopiecznym niezbędne wsparcie medyczne, ale także poprzez organizację różnego rodzaju wycieczek, zajęć i imprez kulturalno-oświatowych, dbają o ich rozwój fizyczny i psychiczny. 

Wróć