Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 3 października 2017

Nowe systemy nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się warsztaty dla pracowników inspekcji weterynaryjnej oraz inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa, które zainaugurowały projekt pn. „Skuteczne standardy nadzoru”. Program ten na sprzyjać poprawie systemów zarządzania w urzędach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Dzisiejsze spotkanie skierowane było głównie do przedstawicieli wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa oraz weterynaryjnego, a także do pracowników innych inspekcji - handlowej, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i sanitarno-epidemiologicznej, które choć nie będą zaangażowane w całość projektu, będą informowane o jego przebiegu, a także będę mogły uczestniczyć w poszczególnych jego etapach. W warsztatach wzięła również udział Irena Jackiewicz, będąca koordynatorem projektu z ramienia Departamentu Służby Cywilnej KPRM. W imieniu wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka uczestników konferencji powitał dyrektor generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Adam Ostalecki. Dyrektor podkreślił, że wojewoda jest bardzo zainteresowany realizacją programu i życzył pracownikom inspekcji owocnych warsztatów. Podczas spotkania przybliżone zostały założenia programu, korzyści, jakie ma przynieść jego realizacja, a także omówiono jego etapy i poszczególne elementy.

Realizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, pilotażowy program pn. „Skuteczne standardy nadzoru” skierowany jest do 35 urzędów w całym kraju i obejmuje wszystkie szczeble administracji publicznej, tj. centralny, wojewódzki oraz powiatowy. Celem projektu jest wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności. Program zakłada m.in. wdrożenie nowoczesnych narzędzi zarządzania w jednostkach administracji bezpieczeństwa żywności oraz integrację systemów zarządzania pomiędzy urzędami i ich grupami. Zgodnie z założeniami, w latach 2019-2023 wypracowane w ramach programu rozwiązania mają zostać wdrożone we wszystkich urzędach bezpieczeństwa żywności.

 

/z wykorzystaniem materiałów Departamentu Służby Cywilnej KPRM/

Galeria zdjęć

Wróć