Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa /mat. Biblioteki Narodowej/
  • Data publikacji 5 marca 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – rozstrzygnięcie edycji 2018/2019

Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wojewoda śląski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

W edycji 2018/2019 do wojewody śląskiego wpłynęło 256 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 2 292 360 zł. Ocenie merytorycznej podlegało 250 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 2 255 400 zł (sześć wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych). Przyznany dla województwa śląskiego limit środków pozwolił na udzielenie dofinansowania 250 szkołom lub bibliotekom pedagogicznym.

Zestawienie wniosków, którym przyznano dofinansowanie (załącznik nr 1) oraz wniosków niezakwalifikowanych ze względów formalnych (załącznik nr 2) zamieszczamy do pobrania poniżej.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Rozporządzenia, organy prowadzące w odniesieniu do szkoły lub biblioteki pedagogicznej, która nie otrzymała dofinansowania w ramach Programu, mogą ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z zachowaniem terminów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia.


WAŻNE!
Wydatki na zakup nowości wydawniczych (zarówno dotacja jak i wkład własny) mogą zostać dokonane po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Ponadto przypominamy:

  • jednostronne podpisanie umowy przez organ prowadzący nie oznacza, że umowa została zawarta. Datą zawarcia umowy jest jej podpisanie przez wojewodę lub osobę przez niego upoważnioną, czyli stronę, która jako ostatnia podpisuje umowę i wpisuje datę jej zawarcia;
  • pismo informujące o zwiększeniu przez wojewodę śląskiego planu dotacji jest przekazywane do podmiotu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pismo to nie stanowi podstawy do ponoszenia wydatków.

Umowy o dofinansowanie będą zawierane po zwiększeniu budżetu wojewody przez Ministra Finansów.

 

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Załącznik nr 1 - Projekty wybrane do dofinansowania - NPRC 2019 1.17 MB 2019-03-05 13:54:10
Załącznik nr 2 - Wnioski odrzucone na etapie oceny formalnej - NPRC 2019 87.42 KB 2019-03-05 13:54:30
Wróć