Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Grafika z logo programu /mat. Biblioteki Narodowej/
  • Data publikacji 13 października 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - nabór wniosków

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, termin składania wniosków przez dyrektorów szkół i bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego upływa 31 października 2017 r.

Natomiast termin składania wniosków przez organ prowadzący placówki do Wojewody Śląskiego upływa 20 listopada 2017 r. Do wniosku organu prowadzącego składanego do wojewody należy dołączyć wnioski szkół/bibliotek pedagogicznych.

Wnioski do wojewody można składać:

  • osobiście w godz. 7.30 - 15.30 w Kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25; z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego -„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
  • korespondencyjnie - przesyłając ofertę na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice; z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Wersję elektroniczną wniosku wraz z załącznikiem (w wersji edytowalnej) należy również przesłać na adres: rozwojczytelnictwa@katowice.uw.gov.pl

Dokumenty programowe, wzory wniosków oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa oraz w wyżej wymienionym rozporządzeniu Rady Ministrów.

Przypominamy, że zgodnie z §2 ust. 3 i 4 rozporządzenia organ prowadzący może otrzymać jednokrotne wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. W przypadku nieuzyskania przez organ w danym roku wsparcia finansowego, w odniesieniu do danej szkoły/biblioteki pedagogicznej, organ prowadzący ponownie składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły/biblioteki pedagogicznej.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to uchwalony przez Radę Ministrów program wieloletni na lata 2016-2020, którego zadaniem jest wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

/Źródło grafiki: Biblioteka Narodowa/

Wróć