Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Uroczystość nadania sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach /fot. A. Księżnik/
  • Data publikacji 6 października 2019

Nadanie sztandaru Izbie Administracji Skarbowej

W Katowicach odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Administracji Skarbowej połączone z nadaniem Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach sztandaru KAS. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w katowickiej archikatedrze. Następnie uczestnicy, na czele z Orkiestrą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i pocztami sztandarowymi, przeszli ulicami miasta na plac Bolesława Chrobrego, gdzie odbył się uroczysty apel. Jego głównym punktem było przekazanie przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, zastępcę szefa Krajowej Administracji Skarbowej Tomasza Słaboszowskiego na ręce dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Mariusza Gojnego sztandaru, nadanego przez Ministra Finansów. W ramach uroczystości wojewoda Jarosław Wieczorek w imieniu Prezydenta RP odznaczył też pracowników katowickiej Izby Administracji Skarbowej Medalami za Długoletnią Służbę, a wiceminister Tomasz Słaboszowski wręczył również inne wyróżnienia oraz akty mianowania i awanse.

Chciałem Państwu bardzo podziękować, zarówno tym odznaczonym, awansowanym, docenionym, jak i wszystkim tym, którzy na co dzień pracują, wszystkim rodzinom, które wspierają w czasem niełatwej służbie. To nie jest służba, która często jest wychwalana i pokazywana jako największy przykład cnót, ale ostatnie lata udowodniły, że to właśnie Państwa zaangażowanie spowodowało, że możemy redystrybuować środki, możemy dzielić się z resztą społeczeństwa, możemy po prostu wspólnie rozwijać naszą kochaną Ojczyznę. Gratuluję również serdecznie nadania sztandaru. Tak jak dzisiaj w archikatedrze mówił ksiądz biskup, ten sztandar ma jednoczyć wszystkich nas i Was właśnie w służbie Ojczyźnie – mówił podczas apelu na placu Bolesława Chrobrego wojewoda Jarosław Wieczorek.  

Galeria zdjęć

Wróć