Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 4 maja 2017

Nabór wniosków do programu "Bezpieczna+"

Wojewoda Śląski zaprasza organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły (oprócz przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych) do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”. Celem programu jest wsparcie w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach.

Wnioski można składać do 1 czerwca 2017 r. do Kuratorium Oświaty w Katowicach (uwaga: decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Katowicach).

Dokumenty programowe znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/program-bezpieczna

Szczegółowe informacje o naborze oraz wzór wniosku o udzielenie wsparcia znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Kuratorium Oświaty: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=311&news=7471

Wróć