Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Logo NPRC, źródło: Biblioteka Narodowa
 • Data publikacji 4 października 2018

Nabór wniosków do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, termin składania wniosków przez dyrektorów szkół i bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego upływa 31 października 2018 roku.

Natomiast termin składania wniosków przez organ prowadzący do Wojewody Śląskiego upływa 20 listopada 2018 roku. Do wniosku składanego przez organ prowadzący do wojewody należy dołączyć wnioski szkół/bibliotek pedagogicznych.

Wnioski do wojewody można składać:

 • osobiście w godz. 7.30 - 15.30 w Kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego -„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
 • korespondencyjnie - przesyłając ofertę na adres:
  Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25 
  40-032 Katowice,
  z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dokumenty programowe, wzory wniosków oraz szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa oraz w wyżej wymienionym rozporządzeniu Rady Ministrów.

Przypominamy, że zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 Rozporządzenia, organ prowadzący może otrzymać jednokrotnie wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. W przypadku nieuzyskania przez organ prowadzący w danym roku wsparcia finansowego w odniesieniu do danej szkoły/biblioteki pedagogicznej, organ prowadzący ponownie składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły/biblioteki pedagogicznej.

Wróć