Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 27 czerwca 2017

Dodatkowy nabór wniosków do programu „Bezpieczna+”

Wojewoda Śląski zaprasza organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły (oprócz przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych) do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”. Celem programu jest wsparcie w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach.

Wnioski można składać do 31 grudnia 2017 roku do Kuratorium Oświaty w Katowicach (uwaga: decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Katowicach).

Dokumenty programowe znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/program-bezpieczna

Szczegółowe informacje o naborze oraz wzór wniosku o udzielenie wsparcia znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Kuratorium Oświaty: http://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/rzadowy-program-wspomagania-bezpieczna-dodatkowy-nabor/.

 

/Źródło grafiki: MEN/

Wróć