Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Przedstawiciele samorządów z promesami/foto: ŚUW
  • Data publikacji 22 września 2023

65 mln zł dla Bielska-Białej i subregionu południowego z 6. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Gminy z powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz miasto Bielsko-Biała otrzymają rządowe wsparcie finansowe na realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda wspólnie z wiceministrem rodziny i polityki społecznej Stanisławem Szwedem oraz wicewojewodą śląskim Janem Chrząszczem i parlamentarzystami wręczyli przedstawicielom samorządów promesy.

W szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wsparcie w wysokości 4,5 mld zł rząd skierował do gmin, w którym dawniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR-y).

Bezzwrotne dofinansowanie otrzyma ponad 2000 inwestycji. Samorządy, dzięki dodatkowym środkom, mogą wyremontować drogi, stworzyć nowe żłobki i przedszkola czy obiekty sportowe.

W ramach RPIS wsparcie otrzyma m.in. ponad 30 podmiotów w powiecie bielskim, cieszyńskim, pszczyńskim, żywieckim oraz miasto Bielsko-Biała. Przedstawiciele tych samorządów odebrali promesy.

– Naszym celem jest wyrównywanie szans i równomierny rozwój Polski. Inwestycje – często imponujące – widać już nie tylko w dużych ośrodkach miejskich, ale także w mniejszych miejscowościach. Budowanie silnej i przyjaznej do życia Polski jest możliwe tylko poprzez współpracę władzy centralnej z władzami samorządowymi – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Ponad 30 gmin z subregionu południowego naszego województwa otrzymuje rządowe wsparcie, by w tych gminach żyło się lepiej – zaznaczył wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Minister Grzegorz Puda podkreślił, że współpraca z samorządami przy realizacji inwestycji przebiega bardzo dobrze. Przykładem tego jest m.in. szeroko adresowane wsparcie finansowe dla samorządów.

– Przeznaczamy aż 40  proc. całości, czyli z ok. 350 mld zł do dyspozycji samorządów – to największa decentralizacja środków w historii polskiego członkostwa w UE. A jeżeli jakaś JST nie może pozyskać funduszy europejskich, bo nie jest w stanie zebrać koniecznego wkładu własnego – z pomocą przychodzi rząd, który przeznaczył 8,7 mld zł właśnie na wsparcie samorządów w zebraniu wkładu własnego. Te środki trafiają do samorządów w całej Polsce – podkreślił minister.

Minister Grzegorz Puda zaznaczył, że Rządowy Program Inwestycji Strategicznych jest już sprawdzoną formą wsparcia samorządów.

– Nowe przedsięwzięcia w regionach po byłych PGR-ach przyciągną przedsiębiorców i stworzą nowe miejsca pracy. Mieszkańcy nie będą musieli wyjeżdżać do większych miast w poszukiwaniu zatrudnienia – tłumaczył szef MFiPR.

Wydarzenie odbyło się w delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

 

/z wykorzystaniem informacji prasowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej/

Galeria zdjęć

Wróć