Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 3 listopada 2017

Mieszkanie Plus i Krajowy Zasób Nieruchomości

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyła się dziś konferencja na temat Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych inicjatyw legislacyjnych, które zdecydują m.in. o powodzeniu programu Mieszkanie Plus.

Konferencję, w której udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych przedsiębiorców budowlanych, deweloperów i architektów, otworzyli wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski. Obecny był także II wicewojewoda śląski Mariusz Trepka.

Organizatorzy konferencji to Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Śląski Urząd Wojewódzki.

W październiku ruszyły konsultacje publiczne pierwszych lokalizacji programu Mieszkanie Plus połączone z prezentacją zasad działania Krajowego Zasobu Nieruchomości i możliwości, jakie daje gminom i lokalnym społecznościom. Konsultacje będą prowadzone w każdym województwie, odbyły się już m.in. w Bydgoszczy, Kielcach i Opolu – dziś ich miejscem były Katowice.

- Dziś rozmawiamy o programie Mieszkanie Plus. Naszym celem jest zapoznanie się z programem z punktu widzenia nowej ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz zachęcenie wszystkich samorządowców, przedsiębiorców, projektantów do udziału w programie. Jednym z podstawowych tematów jest również przedstawienie mechanizmów działania programu i jego funkcjonowania – poinformował wiceminister Tomasz Żuchowski.

Krajowy Zasób Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, które mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zasób Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Z szansy uzyskania mieszkania, które będą powstawały przy udziale Krajowego Zasobu Nieruchomości będą mogły skorzystać zarówno gminy, w których są nieruchomości Skarbu Państwa już przygotowane pod budownictwo mieszkaniowe, jak również gminy, które mają własne działki budowlane, także uzbrojone i potrzebują kapitału na budowę mieszkań.

KZN będzie poszukiwał działek odpowiednich pod budownictwo mieszkaniowe i chce poznać opinie gmin dotyczące lokalizacji mieszkań z opcją dojścia do własności. Dla najemców – przyszłych właścicieli mieszkań, będzie to bardzo atrakcyjna oferta najmu o czynszu normowanym (maksymalny ustalony dla danej lokalizacji przez rozporządzenie rządu). Takie mieszkanie będzie można docelowo wykupić, albo tylko długoterminowo wynajmować.

Celem konsultacji jest uzyskanie akceptacji gmin dla konkretnych lokalizacji. Chodzi o to, żeby powstające budynki dobrze komponowały się z otoczeniem, ich funkcjonowanie nie powodowało obciążenia finansowego gmin i aby były akceptowane przez lokalne społeczności. Tam, gdzie jeszcze samorządy nie zgłosiły zainteresowania programem, samorządowcy będą mogli uzyskać opinie swoich mieszkańców dotyczące potrzeby skorzystania z takiej oferty – włączenia jej do wieloletnich lokalnych programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

- Chcemy być bardzo dobrze przygotowani do tego, aby móc skorzystać z zalet tej ustawy. Aby w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach, w naszym województwie [...] odpowiednia liczba mieszkań, gospdarstw wielorodzinnych czy jednorodzinnych mogło zostać wybudowanych. Doskonale sobie zdajemy sprawę jak ogromny niedobór przez ostatnie lata występuje właśnie w zasobach gospodarki nieruchomościami - podkreślał podczas briefing prasowego wojewoda Jarosław Wieczorek. - Mieszkanie [...] to jeden z absolutnych filarów życia społecznego. Bardzo trudno jest myśleć o tym, aby zakładać własne rodziny, jeżeli nie mamy zapewnionego dachu nad głową - dodał.

4 września 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa zwrócił się do wojewodów z prośbą o wystąpienie do gmin o rozważenie przez nie możliwości przystąpienia do spółek celowych tworzonych z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości (art. 7 ustawy z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości). Gminy mogą wskazać nieruchomości gminne, które mogłyby zostać wniesione do takich spółek z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych polegających na budowie mieszkań na wynajem o czynszu normowanym lub lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (z informacją, czy nieruchomości te są przygotowane np. pod względem uzbrojenia technicznego do realizacji takich inwestycji). Informacje umożliwią szybsze rozpoczęcie przez Krajowy Zasób Nieruchomości działań zmierzających do nawiązania współpracy z zainteresowanymi gminami i tworzenia spółek celowych z ich udziałem. Z uwagi na sezonowość robót budowlanych, szybkie przekazanie informacji umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych już wiosną 2018 r., a w przypadku nieruchomości budynkowych, nawet w 2017 r.

Podczas konferencji omawiano także projekty ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty – ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego oraz ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach.

(Z wykorzystaniem materiałów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa)

Galeria zdjęć

Wróć