Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 6 lipca 2017

"Maluch" sobie radzi

Kolejny żłobek powstał dzięki rządowemu programowi "Maluch". W Knurowie oddano do użytku nowoczesny, komfortowy obiekt, w którym opiekę znajdzie łącznie 96 maluchów do lat 3. – Dzięki programowi „Maluch” w województwie śląskim w minionym roku łącznie zawarto 123 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 14 mln zł! – wylicza wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Żłobki, które powstały dzięki dofinansowaniom z państwa, są na miarę XXI wieku: kolorowe, przyjazne dla maluchów, doskonale wyposażone, a przede wszystkim bezpieczne. - I taki jest cel rządowego programu: stworzenie świetnych warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3 oraz poprawa standardów funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi – dodaje wojewoda.

W naszym województwie „Maluch” (edycja 2016r.) sprawił, że w gminach utworzono 298miejsc opieki (w 6 żłobkach i 1 klubie dziecięcym) - dofinansowanie wyniosło łącznie blisko 5 mln. zł. W 28 gminach zapewniono finansowanie kosztów funkcjonowania 26 żłobków i 2 klubów dziecięcych. Projektami zostały objęte 1132 miejsca opieki, a dofinansowanie wyniosło łącznie 2,7 mln zł. W 119 prywatnych żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennych opiekunów zmniejszono miesięczne  opłaty rodziców lub opiekunów. Projektami zostało objętych ponad 2000 dzieci, opłaty rodziców były pomniejszane maksymalnie o 200,24 zł miesięcznie, a łączny koszt dofinansowania dla tego modułu wyniósł ponad 5,5 mln zł.  Z programu „Maluch” korzystały także uczelnie wyższe i w czterech z nich utworzono żłobki na łącznie 159 miejsc opieki. Kwota dofinansowania w tym przypadku wyniosła 1,1 mln zł. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także edycja "Maluch plus" - obecnie podpisywane są umowy. Zasady tego programu nie zmieniły się znacząco, warto jednak podkreślić, że po raz pierwszy umożliwiono tworzenie nowych miejsc opieki prywatnym podmiotom dzięki dodatkowemu modułowi 4 (w poprzedniej edycji prywatne podmioty mogły wnioskować tylko przy współpracy z uczelniami wyższymi). Na program „Maluch plus” w województwie śląskim przeznaczono 13,8 mln zł. W ramach tej edycji łącznie zawartych będzie 156 umów o dofinansowanie na 5901 miejsc dla dzieci w 217 placówkach.

Niedawno zakończył się także nabór do specjalnej edycji programu Maluch "Za życiem", w którym o dofinansowywanie mogły ubiegać się gminy. Ta specjalna edycja programu składa się z 3 modułów, gdzie dofinansowywane są działania, których celem jest zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do objęcia opieką dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Galeria zdjęć

Wróć