Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 15 maja 2017

Konferencja na temat terenów zdegradowanych

O potrzebie przygotowania kompleksowego programu dla zdegradowanych poprzemysłowych terenów województwa śląskiego mówili dziś uczestnicy konferencji „Drugie życie Śląska. Rewitalizacja i rekultywacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych – potencjałem rozwojowym województwa śląskiego”.

Konferencję  w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizował poseł Czesław Sobierajski. Wśród jej uczestników byli wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Mariusz Trepka oraz dyrektor generalny ŚUW Adam Ostalecki. Wśród prelegentów byli przedstawiciele ministerstwa energii, ministerstwa środowiska, ministerstwa rozwoju, Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Rudzie Śląskiej, spółki Haldex, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Głównego Instytutu Górnictwa. - Mam nadzieję, że konferencja ta przyczyni się do zmiany naszego regionu – mówił witając uczestników konferencji wojewoda Jarosław Wieczorek.  -  Chcemy działać, by za kilka lat powiedzieć, że Śląsk przeszedł transformację absolutną. Terenów zdegradowanych jest w województwie śląskim bardzo wiele – bez bezpośredniego zaangażowania władzy centralnej i współpracy samorządów nie osiągnie się tego celu. To współdziałanie jest niezbędne – podkreślił wojewoda.

Poseł Czesław Sobierajski (PiS) przypomniał, że już w 1993 roku w programie dla Śląska i Zagłębia projektowano powstanie specjalnych stref ekonomicznych, które miały działać na terenach zdegradowanych. Problematykę tę uwzględniał też Kontrakt dla województwa katowickiego w 1995 roku. Jako radny i szef Komisji Rozwoju Województwa Śląskiego Czesław Sobierajski zorganizował spotkanie pod hasłem „Drugie życie Śląska”, a w Strategii Rozwoju województwa śląskiego uchwalonej w 2009 roku zawarto powołanie regionalnego operatora zajmującego się rewitalizacją terenów zdegradowanych i poprzemysłowych do ich ponownego wykorzystania do celów gospodarczych, społecznych i kulturowych, ale w następnej strategii pomysł ten został pominięty. Poseł Czesław Sobierajski podkreślił, że w programie PiS cały rozdział został poświęcony restrukturyzacji Śląska. – Jak nie teraz, to kiedy? – mówił, podkreślając, że rewitalizacja i rekultywacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwie śląskim to jego potencjał rozwojowy, dlatego do ich przeprowadzenia konieczne są zmiany legislacyjne na poziomie kraju i samorządu.

Podczas konferencji rozmawiano m.in. o roli i znaczeniu gospodarki odpadami wydobywczymi z kopalń węgla kamiennego, założeniach i celach programu górnictwa węgla kamiennego na lata 2017-30, ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, barierach prawnych rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych i poprzemysłowych, strategii zagospodarowania odpadów wydobywczych na lata 2017-26 w ramach przedsięwzięcia priorytetowego Kontraktu Regionalnego Województwa Śląskiego. Pokazano, jak wyglądała rekultywacja i rewitalizacja oraz remediacja terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych w górniczych regionach Unii Europejskiej. Zaprezentowano śląskie inicjatywy lokalne.  

Uczestnicy konferencji  chcą rekomendować rządowi powołanie pełnomocnika rządowego ds. rewitalizacji i rekultywacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych oraz stworzenie funduszu rewitalizacyjnego.  

Galeria zdjęć

Wróć