Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inauguracja działalności Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Katowicach /fot. S. Holecka/
  • Data publikacji 17 października 2022

Kolejny krok w stronę zwalczania przestępczości środowiskowej

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach powstał nowy wydział, który będzie zajmował się przeciwdziałaniem oraz walką z przestępczością środowiskową. Dziś wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz przekazał na ręce śląskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Agaty Bucko-Serafin zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego regulamin organizacyjny nowo powołanej komórki.

Inaugurujemy dziś działalność Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Na co dzień współpracuję z Inspekcją Ochrony Środowiska i wiem, jak dużo jest spraw w naszym województwie, które potrzebują takiej interwencji. Chociaż już i tak Państwo pracują przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, ta praca będzie teraz jeszcze lepsza – mówił podczas uroczystości wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, który podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w utworzenie tego wydziału.

Spotkanie inaugurujące działalność Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej odbyło się z udziałem Ministra Michała Wójcika, posła na Sejm RP Jerzego Polaczka, p.o. głównego inspektora ochrony środowiska Magdy Gosk, p.o. zastępcy głównego inspektora ochrony środowiska Krzysztofa Gołębiewskiego, śląskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Agaty Bucko-Serafin oraz przedstawicieli administracji publicznej i służb z województwa śląskiego, które współpracują z inspekcją ochrony środowiska.

Wydarzenie poprzedziła konferencja prasowa poświęcona tematowi przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, walce z szarą strefą oraz zadaniom nowego Wydziału.

Jak podkreśliła Minister Magda Gosk, nowy Wydział jest kolejnym krokiem w kierunku dalszej profesjonalizacji Inspekcji. Według niej realizowana jest nowa strategia GIOŚ, usprawniająca efektywne zwalczanie zjawiska przestępczości środowiskowej. – Na działania przestępcze nie ma naszej zgody, a bezpośrednią odpowiedzią są nowe piony zwalczania przestępczości środowiskowej powstające w strukturze WIOŚ. Wzmacniamy naszych inspektorów ochrony środowiska wiedzą i doświadczeniem funkcjonariuszy innych służb – zaznaczyła.

Jeden z inicjatorów postania nowych Wydziałów – minister Krzysztof Gołębiewski na konferencji prasowej zwrócił uwagę na niedawną nowelizację Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń, która zaostrzyła przepisy dotyczące popełnianych przestępstw przeciwko środowisku. – Zwalczanie szarej strefy stało się faktem. Nowy Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, zaostrzenie przepisów karnych oraz dotkliwe kary finansowe są gwarantem bezpieczeństwa ekologicznego na terenie tak ważnego regionu jakim jest Śląsk – mówił.

Od stycznia 2020 roku, po reformie Inspekcji Ochrony Środowiska, w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach w Wydziale Inspekcji utworzona została Grupa Interwencyjno-Wyjazdowa. Ten dwunastoosobowy zespół pracując przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, od ponad dwóch i pół roku reaguje na zgłaszane incydenty z zakresu ochrony środowiska, wspólnie z Policją, Inspekcją Transportu Drogowego, Krajową Administracją Skarbową i Strażą Graniczną działa w zakresie kontroli transportów odpadów, prowadzi działania prewencyjne, których celem jest przeciwdziałanie  przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku oraz współpracuje z Prokuraturą w zakresie prowadzonych przez nią śledztw.

Jak mówiła pod czas konferencji Agata Bucko-Serafin, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, powołanie do życia Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej jest odpowiedzią na nasilający się przestępczy proceder przeciwko środowisku naturalnemu – doświadczenia codziennej pracy inspektorów wskazały na konieczność powołania odrębnego Wydziału. – Specyfika województwa śląskiego – presja przemysłowa skumulowana na stosunkowo małym obszarze, przygraniczne położenie – wymaga silnego i skutecznego nadzoru. W szeregach nowego Wydziału docelowo pracować będzie dwadzieścia osób, a jego trzon stanowić będą doświadczeni inspektorzy Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej. Pracownicy tego Wydziału będą pracować w systemie zmianowym, reagując w razie potrzeby o każde porze dnia i nocy – wyjaśniła.

Najważniejsze zadania Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej to:

  • Przeciwdziałanie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, samodzielnie bądź we współpracy z organami administracji państwowej, organami samorządowymi, sądami, prokuraturą, inspekcjami i służbami uprawnionymi do ścigania przestępstw i wykroczeń oraz organizacjami społecznymi.
  • Prowadzenie działań rozpoznawczych w przypadku zgłaszanych interwencji dotyczących zanieczyszczenia środowiska na terenie województwa śląskiego. Działania realizowane będą przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  • Prowadzenie baz danych oraz analiz niezbędnych do ujawniania i przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku, w szczególności w zakresie ograniczenia tzw. "szarej strefy" występującej na rynku gospodarowania odpadami
  • Współpraca z GIOŚ, w tym przygotowywanie odpowiednich materiałów i analiz  w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów i poważnych awarii.

/z wykorzystaniem materiałów WIOŚ w Katowicach/

Galeria zdjęć

Wróć