Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - uczestnicy /fot. B. Szwedowski/
  • Data publikacji 19 września 2022

Kolejne posiedzenie w sprawie Kanału Gliwickiego

W Ślaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się dziś kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie Kanału Gliwickiego.

W związku ze stabilizacją sytuacji wojewoda śląski Jarosław Wieczorek nie przedłużył okresu obowiązywania rozporządzenia porządkowego dotyczącego zakazu korzystania z wód III sekcji Kanału Gliwickiego. Wszystkie służby wojewody śląskiego, zwłaszcza Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektor Weterynarii, Wody Polskie i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna stale monitorują sytuację na Kanale Gliwickim, Odrze oraz innych zbiornikach.

Wróć