Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 30 lipca 2018

12 mln zł na szkody

12 milionów złotych trafiło dziś do samorządów z województwa śląskiego. Przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji środki zostaną przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które dotknęły region. Jest to już czwarta tura wsparcia, a na wykonanie 136 zadań w województwie śląskim Ministerstwo przeznaczyło w sumie ponad 70 milionów złotych. Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wręczył dziś samorządowcom wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

- Obecnie kwota przeznaczana na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jest wyższa niż w poprzednich latach. Zależy nam na tym, aby jak najszybciej usunąć skutki z lat bieżących, ale również naprawić szkody, które miały miejsce w latach wcześniejszych - mówił podczas uroczystości wojewoda Jarosław Wieczorek. Wojewoda podkreślił przy tym, że województwo śląskie nigdy wcześniej nie otrzymało tak dużego wsparcia na ten cel. W porównaniu do 2017 roku wzrosło ono bowiem o 20 milionów złotych.

Środki będą przeznaczone na remonty dróg, mostów, odbudowę rowów melioracyjnych i infrastruktury wodnej. Pomyślnej realizacji tych inwestycji życzył samorządowcom również dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW Andrzej Szczeponek, który zaznaczył, że chciałby, aby samorządy nie musiały borykać się z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, a zamiast tego mogły przeznaczyć takie środki na zwykłe remonty i modernizację infrastruktury.

Największa kwota, w wysokości ponad 3 mln zł, trafiła dziś do powiatu częstochowskiego, w którym środki te zostaną przeznaczone na przebudowę dwóch dróg powiatowych – drogi nr 1076 w gminie Blachownia oraz nr 1114 w gminie Lelów. Kolejne 2 mln zł trafiły też do Bierunia, gdzie zaległości w wykonywanych inwestycjach pochodzą nawet z 2010 roku. Według planów dzięki przyznanym środkom w gminie ma zostać odtworzony zbiornik wodny w Bijasowicach oraz starorzecze przy ul. Wiślanej.

Promesy z czwartej tury środków trafiły do gmin: Bieruń, Blachownia, Ciasna, Dąbrowa Zielona, Istebna, Jeleśnia, Konopiska, Krzyżanowice, Lelów, Łękawica, Niegowa, Porąbka, Radziechowy-Wieprz, Szczyrk, Ślemień, Świnna, Węgierska Górka, Wilamowice, Żywiec, jak również do powiatu częstochowskiego.

Galeria zdjęć

Wróć