Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wicewojewoda Robert Magdziarz przemawia podczas konferencji zorganizowanej w związku z jubileuszem pracy naukowej prof. Franciszka Piontka/fot. I. Matuszewska
  • Data publikacji 16 września 2021

Jubileusz pracy naukowej profesora Franciszka Piontka

W Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyła się dzisiaj konferencja pn. „Od zrównoważonego rozwoju do teorii i zarządzania rozwojem” zorganizowana w związku z jubileuszem pracy naukowej prof. zw. dra hab. Franciszka Piontka, dra h.c. Gratulacje jubilatowi złożył wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.

Profesor Franciszek Piontek jest przecież pionierem badań nad zrównoważonym rozwojem na gruncie polskiej ekonomii. Profesor Piontek na przestrzeni dekad obserwował rozwój rodzimej gospodarki, dlatego nie będzie przesadą określenia go mianem wielkiego kronikarza polskich przemian – napisał w liście gratulacyjnym premier Mateusz Morawiecki.

List gratulacyjny do jubilata skierował też minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – Cieszę się bardzo, że przygotowując tę wyjątkową konferencję dla uczczenia Jubileuszu 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Pana Profesora, społeczność Akademii WSB doceniła w Panu nie tylko wybitnego specjalistę w dziedzinie ekonomii środowiskowej, makroekonomii, polityki ekologicznej, gospodarczej, społecznej i zarządzania zrównoważonym rozwojem, lecz także autora wielu cenionych publikacji, Nauczyciela, Promotora i Mistrza – napisał szef resortu edukacji i nauki w liście, który odczytał wicewojewoda Robert Magdziarz.

Profesor Franciszek Piontek wniósł olbrzymi wkład w rozwój nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekonomii środowiskowej, makroekonomii, polityki ekologicznej, gospodarczej i społecznej oraz zarządzania rozwojem zrównoważonym. Jest autorem ponad 300 publikacji polskich i zagranicznych, w tym 47 pozycji książkowych. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W 1999 r. został powołany na eksperta Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Leśnictwa, a w latach 1993–1995 był członkiem Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP. Od 2003 do 2007 r. był wiceprzewodniczącym Komitetu „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN. Jest członkiem - założycielem obecnego Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Jest laureatem tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu w Rožemberku (Słowacja).

Galeria zdjęć

Wróć