Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 31 maja 2017

Informacja paszportowa

W związku z trwającym okresem wzmożonego zainteresowania sprawami paszportowymiszczególnie w Oddziale Paszportowym w Katowicach,  wydłużeniu uległ czas oczekiwania w kolejce na złożenie wniosku paszportowego lub odbiór gotowego dokumentu.

Aby uniknąć kolejek i uzyskać dokument paszportowy przed zaplanowanym letnim wypoczynkiem, zachęcamy do odwiedzenia innych biur paszportowych na terenie województwa śląskiego, w których także prowadzona jest kompleksowa obsługa paszportowa. Godziny pracy biur zostały tak zróżnicowane, aby umożliwić złożenie wniosku paszportowego lub odebranie dokumentu w wybranej jednostce, w dogodnym dla siebie (np. ze względu na miejsce pracy czy godziny urzędowania) terminie i godzinie.           

 Wydłużona obsługa paszportowa prowadzona jest:                 

  • w poniedziałki do godz. 17.00 w Pszczynie (ul. 3 Maja 10), Sosnowcu (ul. 3 Maja 33), Zabrzu (ul. Wolności 286) i Żorach (ul. Bramkowa 28) oraz do godz. 17.30 w Bytomiu (ul. Parkowa 2);
  • we wtorki do godz. 18.00 w Katowicach (ul. Jagiellońska 25), do godz. 17.30 w Bielsku-Białej (ul. Piastowska 40), Częstochowie (ul. Sobieskiego 7), Gliwicach (ul. Bojkowska 37), Rybniku (ul. 3 Maja 27), Tychach (ul. Barona 30) oraz do godz. 17.00 w Tarnowskich Górach (ul. Karłuszowiec 5) i Zawierciu (ul. Parkowa 2);
  • w czwartki do godz. 17.00 w Jastrzębiu-Zdroju (Al. Józefa Piłsudskiego 60) i Wodzisławiu Śląskim (ul. Pszowska 92a).

Dodatkowo informujemy, że zwrot nadpłaty opłaty paszportowej, wpłaconej na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, dokonywany jest w terminie do 2 miesięcy od zakończenia postępowania o wydanie dokumentu paszportowego,  tj. od momentu odbioru gotowego dokumentu paszportowego, zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy co do sposobu realizacji zwrotu.

 

Poniżej przypominamy najważniejsze informacje dotyczące ubiegania się o wydanie dokumentu paszportowego.
Dokumenty
Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu paszportowego składa osobiście w organie paszportowym: 

- wypełniony czytelnie wniosek paszportowy,
- jedną kolorową fotografię, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, spełniającą wymogi biometrii,
- dowód zapłaty opłaty paszportowej (w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument do tego uprawniający)

oraz przedstawia do wglądu ważny dokument paszportowy lub dowód osobisty.

Opłata

♦ Za wydanie paszportu pobiera się opłatę w wysokości 140 zł.
♦ Za wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 13 roku życia pobiera się opłatę w wysokości 60 zł. 

- 50% ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje m. in. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom, studentom, rodzicom i małżonkom rodziców - członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny posiadającym Kartę Dużej Rodziny,
- 75% ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje dzieciom – członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

W przypadku zawinionej utraty ważnego paszportu opłatę za wydanie nowego paszportu podwyższa się o 200%. 
Za wydanie paszportu tymczasowego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Czas oczekiwania na paszport
Termin odbioru paszportu określa organ paszportowy wydający dokument w momencie przyjmowania wniosku paszportowego. Czas oczekiwania na paszport nie powinien być dłuższy niż 30 dni.

Status sprawy paszportowej
Stan realizacji paszportu można sprawdzić za pośrednictwem serwisu: 
obywatel.gov.pl wybierając usługę o nazwie Sprawdź, czy Twój paszport jest gotowy. Status sprawy paszportowej prezentowany jest bez żadnych opóźnień.

Infolinia paszportowa
Dzwoniąc na numer całodobowej automatycznej infolinii paszportowej: 32 20 77 800 można uzyskać informacje na temat sposobu ubiegania się o wydanie dokumentu paszportowego. Połączenie z konsultantem Oddziału Paszportowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jest możliwe w godzinach pracy Oddziału, pod numerem telefonu: 32 20 77 777.

Pamiętajmy:
Zanim wyruszymy na wakacje dobrze zaplanujmy swoją podróż. Sprawdźmy, co czeka nas w kraju, do którego się wybieramy, tzn. jakie są podstawowe zasady wjazdu obywateli polskich na jego terytorium. Dowiedzmy się m. in. czy potrzebujemy wizy i  jaki jest wymagany okres ważności paszportu. Szczegółowe informacje dotyczące wjazdu do danego kraju można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: 
msz.gov.pl, w poradniku Polak za granicą bądź uzyskać, kontaktując się z akredytowanym w Polsce przedstawicielstwem dyplomatycznym lub urzędem konsularnym kraju docelowego.

Więcej informacji: paszporty.slask.eu

Grafika: materiał MSWiA

Wróć