Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 29 września 2017

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako pierwsza uczelnia w województwie śląskim już dzisiaj zainaugurował kolejny rok akademicki. W programie uroczystości znalazły się: wystąpienie rektora UE dr. hab. prof. UE Roberta Tomanka, immatrykulacja oraz wykład inauguracyjny dr.  hab. inż. prof. UE Wojciecha Gamrota i Tomasza Żądło. Odbyło się też odnowienie doktoratu prof. dr. hab. prof. UE Andrzeja Barczaka w pięćdziesiątą rocznicę jego obrony. Wśród osób składających gratulacje jubilatowi znalazł się wicewojewoda Jan Chrząszcz. Uroczystość inauguracji roku akademickiego uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Uniwersytet Ekonomiczny jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Powstał w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego - kilkudziesięciu studentów rozpoczęło naukę na Wydziale Organizacji Przemysłowej.

Jest także jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych ponad 11.000 studentów na pięciu wydziałach: Biznesu, Finansów i Administracji, Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji.

W województwie śląskim jest 11 wyższych szkół publicznych i 26 niepublicznych szkół wyższych.

 

Galeria zdjęć

Wróć