Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Uroczystośc podpisania umów na zakup zeroemisyjnych autobusów - wspólne zdjęcie uczestników wydarzenia po podpisaniu umowy /fot. B. Szwedowski/
  • Data publikacji 5 września 2022

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Rybnik, Cieszyn i jastrzębski MZK z nowymi autobusami zeroemisyjnymi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje zakup zeroemisyjnych autobusów w naszym regionie.

NFOŚiGW przekaże Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii aż 90 000 000 zł dofinansowania na zakup 35 autobusów o napędzie elektrycznym. Rybnik planuje natomiast zakup 20 autobusów o napędzie wodorowym, na co otrzyma dofinansowanie w wysokości 45 500 000 zł, a Cieszyn dzięki dotacji o wartości 9 435 000 zł i 3 225 000 zł pożyczki zakupi 6 autobusów o napędzie elektrycznym. Z kolei jastrzębski MZK otrzymał dotację w wysokości 26 341 065,00 zł i pożyczkę 8 780 355,00 zł na zakup 11 autobusów o napędzie elektrycznym. Umowy pomiędzy samorządami a NFOŚiGW zostały podpisane dziś w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, a uroczystość odbyła się z udziałem ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusza Zyski, parlamentarzystów, samorządowców oraz zastępcy prezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego.

Uczestników wydarzenia powitał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. – Stan naszych dróg, ekologia, czyste powietrze – to wszystko ma przeogromne znaczenie dla naszej jakości życia, dla naszego bezpieczeństwa. Stąd wyjątkowo należy docenić prawie 180 mln zł w zakresie zakupu nowego taboru autobusów elektrycznych i wodorowych. Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska jest aglomeracją ponad dwumilionową. Jakże istotne to jest, aby tabor, który będzie poruszał się po tych drogach, był taborem ekologicznym, czystym. Myślę, że mieszkańcy absolutnie na to zasługują, a jest to również nasze wyzwanie, żeby ten tabor był jak najnowocześniejszy, a powietrze było jak najczystsze – zaznaczył wojewoda.

Przełomowe dla miejscowych społeczności inwestycje zostaną zrealizowane w ramach drugiej edycji programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”, którego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym i rozwój w Polsce „zielonej” mobilności.

Zakup  kilkudziesięciu nowoczesnych autobusów o napędzie elektrycznym i wodorowym wpisuje się w przyjazny środowisku naturalnemu, dynamiczny, zrównoważony rozwój regionu. Ekologiczny transport publiczny, dostępny dla mieszkańców Śląska, w tym także dla  osób z niepełnosprawnością, to poprawa jakości powietrza i codziennego życia ludzi. Wprowadzanie  innowacyjnych rozwiązań w każdej dziedzinie przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Przy wdrażaniu programu „Zielony Transport Publiczny” dbamy o to, aby z nowoczesnego i ekologicznego transportu publicznego mogli korzystać wszyscy, bez względu na miejsce zamieszkania – zaznacza Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska. – Przy tym staramy się także wypracowywać najlepsze rozwiązania, które poprawią jakość życia Polaków w zakresie lepszego stanu powietrza. Rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego bez wątpienia jest istotnym elementem w osiągnięciu tego ważnego celu – dodaje.

W przygotowaniu i wdrażaniu elektromobilności potrzebne są działania na poziomie lokalnym: potrzebna jest infrastruktura, rozwój transportu publicznego oraz sposobów magazynowania energii. Potrzebne są również strategie, które pozwolą realizować zadania służące poprawie jakości życia naszych obywateli. Samorządy są dla nas stroną i partnerem w tych wszystkich działaniach, a zeroemisyjne pojazdy trafiają do samorządów w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” i sukcesywnie zasilają floty poszczególnych przewoźników – mówi Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach przedsięwzięcia „Zielony Transport GZM”, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia planuje zakup 35 autobusów o napędzie elektrycznym zasilanych z własnych magazynów energii: 24 sztuki niskopodłogowych autobusów 12-metrowych oraz 11 sztuk niskopodłogowych przegubowych autobusów 18-metrowych. Zakupione pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostaną również zakupione mobilne lub stacjonarne ładowarki wolnego ładowania (21 szt.). Ponadto zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 430 osób - kierowców oraz mechaników. Całkowity koszt inwestycji to 141 832 530 zł a dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 90 000 000 zł.

Miasto Rybnik planuje zakup 20 autobusów o napędzie wodorowym. Zakupione pojazdy o długości 12m będą niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiadać będą również monitoring, alkoblokadę oraz defibrylator. Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 6 mechaników i naukę obsługi pojazdu. Całkowity koszt inwestycji to 86 100 000 zł a dotacja z NFOŚiGW to 45 500 000 zł.

Miasto Cieszyn w ramach przedsięwzięcia planuje zakup 6 autobusów elektrycznych (2 małe i 4 duże) Zakupione pojazdy będą przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Posiadać będą klimatyzację, system dynamicznej informacji pasażerskiej, wewnętrzny monitoring wizyjny, kasowniki biletów elektronicznych. Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano również zakup i montaż 2 punktów  ładowania typu plug-in przeznaczonych dla małych autobusów oraz 4 punktów ładowania typu plug-in przeznaczonych dla dużych autobusów. Oprócz tego zaplanowane jest przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 10 kierowców i 4 mechaników. Całkowity koszt inwestycji to 15 571 800 zł, dotacja z NFOŚiGW to 9 435 000 zł oraz pożyczka 3 225 000 zł.

Natomiast jastrzębski MZK w ramach przedsięwzięcia planuje zakup 11 autobusów o napędzie elektrycznym o długości 12 m. Zakupione pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i niskopodłogowe. Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 26 kierowców i naukę obsługi pojazdu. Całkowity koszt inwestycji to 35 121 420 zł,  dotacja z NFOŚiGW to 26 341 065 zł oraz pożyczka 8 780 355 zł.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przewiduje zakończyć projekt 31 października 2025 r. Miasto Rybnik 23 października 2023 r., natomiast miasto Cieszyn i jastrzębski MZK 31 marca 2024 r.

Inwestycje przyniosą nie tylko pozytywny wymiar społeczny i gospodarczy, ale także korzyści ekologiczne. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zmniejszy emisję dwutlenku węgla o ok. 2063,83 tony w ciągu roku, a także ograniczy emisję tlenków azotu (o blisko 6,24 tony/rok) i pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o ok. 0,087  tony rocznie. Miasto Rybnik zmniejszy emisję CO2 o ponad 1 344,62 tony/rok, ograniczy emisję tlenków azotu o ok. 0.006  tony/rok oraz emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o 1,03 tony/rok. Miasto Cieszyn zmniejszy emisję CO2 o 143,35540 Mg/rok, ograniczy emisję tlenków azotu o 1,08413 Mg/rok oraz emisję pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) o 0,02327 Mg/rok. Z kolei jastrzębski MZK zmniejszy emisję CO2 o 579,53339 Mg/rok a także ograniczy emisję tlenków azotu o 1,67420 Mg/rok oraz emisję pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o 0,02822 Mg/rok.

Podczas dzisiejszej uroczystości podpisano również umowę na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Klimatyczne uzdrowiska” modernizacji Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie ok. 1,1 mln zł, a NFOŚiGW wesprze modernizację kwotą ok. 790 tys. zł.

/z wykorzystaniem materiałów Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW/

Galeria zdjęć

Wróć