Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 29 czerwca 2017

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji FAMI

Wojewoda Śląski ogłasza otwarty nabór na Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego drugiego ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), numer naboru: 8/2017/OG-FAMI, cel szczegółowy: Integracja/legalna migracja.

Działania realizowane w ramach FAMI mają przyczynić się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki migracyjnej.

Link do ogłoszenia: http://www.archiwalnastrona.slask.eu/wdzps/fami.html

Wróć