Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 /fot. A. Księżnik/
  • Data publikacji 10 lutego 2020

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

W ubiegłym roku operatorzy numeru alarmowego 112 w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach (CPR) przyjęli ponad 1,7 mln zgłoszeń. To najlepszy wynik spośród wszystkich centrów w Polsce. Dzisiaj z udziałem wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka odbyły się uroczyste obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.

Numer 112 to najważniejszy w tej chwili numer telefonu w Polsce i w Europie. To numer dzięki któremu możemy uratować czyjeś zdrowie i życie – powiedział wojewoda Jarosław Wieczorek. Jak podkreślał wojewoda, katowickie Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest największym CPR w kraju. Posiada 36 stanowisk, obsługuje 4,5 mln ludzi. Średnio na dobę katowiccy operatorzy przyjmują ponad 4,7 tys. zgłoszeń. Czas oczekiwania na odbiór przez nich połączenia wynosi 8–12 sekund.

Do udziału w dzisiejszych obchodach wojewoda zaprosił uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. Była to okazja, by zaprezentować aplikację mobilną „Alarm 112”. Aplikacja została udostępniona do użytku z początkiem 2020 roku i służy do dokonywania zgłoszeń alarmowych przez osoby z ograniczoną możliwością porozumiewania się głosowego, w szczególności osoby głuchonieme i niedosłyszące.

Wojewoda odwołał się także do blisko 45 proc. fałszywych telefonów, apelując o rozwagę do osób dzwoniących. Podziękował operatorom numeru alarmowego 112 oraz pracownikom CPR w Katowicach za pracę, która jest – jak podkreślił wojewoda – „wyjątkowo odpowiedzialna”.

***

112 to numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.

Numer alarmowy 112 został wprowadzony uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku i usankcjonowany  Dyrektywą 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).

Galeria zdjęć

Wróć