Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ekologiczne i niskoemisyjne województwo śląskie/fot. B. Szwedowski
  • Data publikacji 7 października 2019

Ekologiczne i niskoemisyjne województwo śląskie

„Ekologiczne i niskoemisyjne województwo śląskie” to tytuł dzisiejszej konferencji, która odbyła się w historycznej Sali Sejmu Śląskiego z udziałem polityków, samorządowców, naukowców i przedsiębiorców. W wydarzeniu wziął udział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. 

„Śląsk jest najsilniejszym regionem przemysłowym Polski. […] Wiem, że omawiać będziecie Państwo tak istotne kwestie dla regionu jak m.in. walka ze smogiem, która jest ważnym elementem Programu dla Śląska. Po dwóch latach działania Programu na jego realizację zostało przeznaczonych kilkadziesiąt miliardów złotych. To największy program tego typu w Polsce i jeden z najważniejszych realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Składa się na niego obecnie niemal 90 konkretnych projektów będących nowym podejściem do wspierania regionu” – napisał w liście do uczestników konferencji Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. List odczytała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Do Programu dla Śląska nawiązała też Barbara Baka z Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. – To nowe podejście do rozwoju kraju. Działania inwestycyjne wspomagane są działaniami miękkimi, czyli podnoszeniem kompetencji zawodowych. Ten program nie ma swojego odpowiednika w całym kraju. Jest odpowiedzią na wyzwania w regionie. Jego celem jest pokonanie barier i wydobycie potencjału – mówiła przedstawicielka resortu inwestycji i rozwoju.

Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski podkreślił dobrą sytuację gospodarczą regionu i niskie bezrobocie, wynoszące według najnowszych statystyk 3,87 proc. Podsumował kwoty przeznaczane na poprawę jakości powietrza. Dzięki dobrej współpracy rządu i samorządu do regionu trafiło 85 mln zł na Odnawialne Źródła Energii, 150 mln zł na program Stop Smog, 53 mln zł na rewitalizację i 270 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podczas konferencji dyskutowano o wsparciu kwestii środowiskowych ze środków europejskich, zaopatrzeniu aglomeracji w wodę, gospodarce komunalnej oraz efektywnych sieciach ciepłowniczych.

Konferencja odbyła się w ramach aktualizacji podstawowego dokumentu planistycznego regionu: Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020+ oraz przygotowywania dokumentu sektorowego Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030.

Wróć