Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 26 maja 2017

Dzień Ciepłownika

Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz wraz z Magdaleną Szewczuk-Szturc, dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wziął udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Ciepłownika.

Uroczystość rozpoczął występ Orkiestry Dętej, a zaproszonych gości powitał Marek Gralec, Wiceprezes do spraw Rozwoju w Grupie Węglokoks Energia.

Przekazuję Państwu z okazji Dnia Ciepłownika wyrazy największego uznania oraz życzę pomyślności w rozwoju branży, dalszych sukcesów w działalności i realizacji wszystkich zamierzonych celów – mówił w swoim przemówieniu wicewojewoda Chrząszcz, który podczas uroczystości odznaczył Krzyżem Zasługi nominowanych do tego wyróżnienia pracowników przedsiębiorstwa. Akademia była także okazją do wręczenia medali, dyplomów za długoletnią pracę oraz do podziękowania wszystkim zatrudnionym w Węglokoksie za ich codzienny trud i pracę.

Ciepłownictwo to szczególna branża, która ze względu na trudności przesyłania energii cieplnej na duże odległości, ma zasięg głównie lokalny. Obecnie sektor ten przeżywa w Polsce rozkwit, a zapotrzebowanie na ciepło sieciowe rośnie, co zaobserwować można nie tylko w skali całego kraju, ale także poszczególnych aglomeracji.

Wróć