Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wicewojewoda śląski Robert Magdziarz - foto: K.Kucharski
  • Data publikacji 28 września 2023

Dyskutowano o Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

Dzisiaj w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbyła się konferencja regionalna w ramach konsultacji publicznych zaktualizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 (SZRWRiR 2030). To jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich. Strategia prezentuje cele, kierunki interwencji oraz działania, jakie powinny zostać podjęte w perspektywie roku 2030.

Konferencję w Częstochowie zainaugurował wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, który przywitał gości i nawiązał do tego, że Strategia powstała we współpracy z 16 wojewódzkimi zespołami analizującymi szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunku rozwoju obszarów wiejskich, także z zespołem w województwie śląskim. Opracowane bowiem uprzednio przez wojewódzkie zespoły diagnozy regionalne znalazły odzwierciedlenie w SZRWRiR 2030. – Przez wiele tygodni współpracowaliśmy, aby ten projekt został wypracowany wspólnie. Ten dokument jest dokumentem źródłowym dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby ustalać i planować Strategię – powiedział wicewojewoda Robert Magdziarz.

Kolejno głos zabrali sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński, który w swoim wystąpieniu omówił temat dziedzictwa kulturowego polskiej wsi, a także poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, która zaznaczyła, że na różne inwestycje „przez 8 lat (…) do gmin powiatu częstochowskiego (…) trafiło 327 milionów”. Są to pieniądze, które trafiły (…) na ziemię polskiej wsi tak, aby ten rozwój był zrównoważony, aby to piękno i tradycja była podtrzymywana – dodała poseł Burzyńska. Zdaniem wiceministra Giżyńskiego – koła gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, wspólnot parafialnych, zabytków są „obszarem troski rządu, społeczeństwa”.

Podczas spotkania wnioski wynikające ze zaktualizowanej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa w województwie śląskim przedstawił Oskar Juchnik ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Z kolei o przyczynach aktualizacji SZRWRiR 2030 mówiła Magdalena Maciejewska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Część panelową zakończyło wystąpienie Pawła Ściańskiego, zastępcy dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w MRiRW, na temat wsparcia projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego polskiej wsi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.  

W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ślaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na czele z dyrektorem Markiem Dziubkiem, a także reprezentanci instytucji i organizacji rolniczych, jak również członkowie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunku rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim.

Konsultacje publiczne aktualizowanej Strategii trwają do 29 września 2023 roku.

Uwagi, wnioski, opinie można składać do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi drogą tradycyjną lub elektronicznie:

  • na adres strategia@minrol.gov.pl (tytuł wiadomości „Konsultacje SZRWRiR”),
  • lub adres ePUAP: /5s4i53wlll/SkrytkaESP.

Galeria zdjęć

Wróć