Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Konferencja prasowa ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy i wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka
  • Data publikacji 20 marca 2023

Dodatkowe 81 mln zł na transport miejski

O dodatkowe 81,77 mln zł zwiększony zostanie budżet w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego woj. śląskiego. Pieniądze będą przeznaczone na zwiększenie dofinansowania Unii Europejskiej dla dotychczas realizowanych inwestycji transportu miejskiego. Poprawi to bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców i turystów odwiedzających region, a metropolii śląskiej zapewni nowocześniejszy i bardziej ekologiczny transport publiczny – powiedział Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

10 mld zł przeznaczone na sektor niskoemisyjnego transportu publicznego w polskich miastach, stawia go na trzecim miejscu pod względem wielkości w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – zaraz po sektorze drogowym i kolejowym.

Dbamy o rozwój Polski. Inwestujemy w niskoemisyjny transport publiczny. To szansa na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców i rozwiązanie kwestii  komunikacyjnych w aglomeracji śląskiej – powiedział minister Grzegorz Puda.

Łącznie z programu POIiŚ wsparcie otrzymało 13 projektów z transportu miejskiego ZIT Subregionu Centralnego woj. śląskiego. Wartość tych inwestycji to 1,75 mld zł, zaś wsparcie funduszy europejskich wyniosło 952 mln zł – dodał szef MFiPR.

– Bardzo cieszy nas tak duże wsparcie rozwoju transportu miejskiego w województwie śląskim. To kolejny realizowany punkt w ramach „Programu dla Śląska”. Konsekwentnie zmieniamy oblicze transportu, by naszym mieszkańcom żyło się lepiej, a region był skomunikowany – zaznacza wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

– Zadaniem samorządów jest podnoszenie życia mieszkańców, dlatego inwestujemy znaczne środki na nowe obiekty sportowe, rewitalizujące obszary zielone, czy też na transport. W ostatnich latach wybudowaliśmy cztery centra przesiadkowe, przebudowaliśmy dwa wąskie gardła na DK81. W planach mamy Tramwaj na Południe, kolejne centra przesiadkowe czy przedłużenie ul. Bocheńskiego. Dzięki dodatkowym środkom te działania będziemy mogli zintensyfikować – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Kolejne środki na zmiany w obszarze niskoemisyjnego transportu w województwie śląskim to szansa na kontynuację pozytywnych zmian tego regionu, jakie zachodzą w ostatnich latach – mówi Mariusz Śpiewok wiceprezydent Gliwic.

Dotychczasowe projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych woj. śląskiego obejmują budowę nowych i modernizację istniejących linii tramwajowych wraz z zakupem taboru tramwajowego na terenie miast Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej, zakup niskoemisyjnych autobusów w Katowicach, Gliwicach, Tychach i Jaworznie, budowę węzła przesiadkowego w Katowicach, rozszerzenie systemu ITS na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dofinansowanie inwestycji w niskoemisyjny transport miejski będzie kontynuowane w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027. ZIT Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego jako jeden z dwóch (obok Warszawy) otrzymał największy przydział pieniędzy w wysokości 900 mln PLN.

W briefingu udział wzięli Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski oraz przedstawiciele ZIT: Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice i Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

/materiał prasowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zob. www.gov.pl/

Galeria zdjęć

Wróć