Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  • Data publikacji 5 maja 2017

Dla Ojczyzny

Medalami „Pro Patria” wojewoda śląski Jarosław Wieczorek uhonorował 20 działaczy opozycji antykomunistycznej. Uroczystość odbyła się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wojewoda wręczał medale w imieniu Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

- Bardzo trudno człowiekowi, który pamięta okres komunistyczny, ale był wtedy dzieckiem, powiedzieć w tej chwili coś do ludzi, którzy w stanie płacić najwyższą cenę za to, by Polska była wolna, demokratyczna i niepodległa – mówił wojewoda Jarosław Wieczorek. – Jeszcze Polska nie zginęła – hymnem zaczęliśmy tę uroczystość także dlatego, że byli ludzie tacy jak Państwo, którzy odważyli się stanąć po stronie prawdy. Chylę prze Państwem czoło. Proszę jednak, by nie ustawać w dalszej walce o to, by prawda była w tej trudnej dobie światowej właściwie przekazywana. To między innymi na Państwie ciąży odpowiedzialność, by młodym Polakom mówić prawdę taką jak była, a nie taką jak się niektórym wydaje – dodał.

- To jest piękna sprawa, że Państwo Polskie, nasza Rzeczypospolita w ten sposób w sferze honoru, wartości, Wam dziękuje – mówił Andrzej Rozpłochowski, przewodniczącego Śląskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych, jednocześnie przypominając, że wielu działaczy opozycji antykomunistycznej, w tym i dziś uhonorowani, żyje w ubóstwie, gdy ich kaci żyją dużo bardziej dostatniej.  

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 r. Medalem „Pro Patria” honorowane są osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Medal „Pro Patria” ma formę metalowego krążka o średnicy 36 mm, fakturowanego, srebrzonego i oksydowanego. Na awersie, w centralnym miejscu umieszczono wizerunek stylizowanego orła Rzeczypospolitej z przełomu XVII i XVIII wieku. Orzeł oparty jest po lewej stronie o kosę bojową, a po prawej o szablę polską, wzór 1921/22. Na rewersie natomiast znajduje się napis „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”. W centralnej części medalu umieszczony został dwuwyrazowy napis: „Pro Patria”, a pod nim poziomo daty: „1768” i „1989”. Są to daty Konfederacji Barskiej oraz roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Pod datami umieszczono także układ gałązek – po lewej stronie z liśćmi dębowymi symbolizującymi cnotę, odwagę, chwałę, wytrzymałość, moc i siłę, a po prawej stronie wawrzyn, który uosabia zwycięstwo, czyn bohaterski, chwałę i zaszczyt. Dodatkowo, centralnie pod napisem „Pro Patria” umieszczono odwzorowanie krzyża pochodzące z jednolitego wzoru chorągwi piechoty i sztandarów jazdy, ustalonego w 1919 r.

Galeria zdjęć

Wróć