Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

DK1 między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą stanie się drogą ekspresową S1. Zdjęcie z konferencji prasowej dot. drogi ekspresowej S1/fot. I. Matuszewska
  • Data publikacji 11 września 2020

DK1 między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą stanie się drogą ekspresową S1

Powstanie brakujący fragment trasy S1 między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą. Umowę na przebudowę niemal 7-kilometrowego, użytkowanego obecnie odcinka drogi krajowej nr 1 podpisała dzisiaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie w realizacji są już ponad 52 km drogi ekspresowej S1. W wydarzeniu wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, a także parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele wykonawcy inwestycji.

- S1 to niezmiernie ważna i wyczekiwana od lat droga. Wyraźnie poprawi ona dostępność komunikacyjną tego regionu Polski. Co ważne, wyprowadzi także ruch tranzytowy z miejscowości, przez które dziś przebiega droga krajowa nr 1 oraz podniesie poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ta trasa będzie dużo bardziej dostępna dla wszystkich, którzy przejeżdżają tu na co dzień – podkreślił wiceminister Grzegorz Puda.

Wykonawca, firma Budimex, ma wykonać prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w czasie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji samych robót nie wlicza się okresów zimowych. Kontrakt opiewa na ponad 282 mln zł.

Wykonawca przebuduje odcinek DK1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,95 km. Nawierzchnia zostanie przystosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria.

W ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Powstaną także drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, a także urządzenia ochrony środowiska, m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.

 
Ekspresowe połączenie w województwie śląskim

 
Trasa S1 na odcinku od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1. Docelowo cała droga S1 będzie mieć długość 135 km. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym.

W Programie dla Śląska, w tych dziesiątkach miliardów złotych, które są zaprogramowane na rozwój regionu znajduje się droga S1.(…) Dzięki konsekwentnej realizacji założeń Programu dla Śląska dzisiaj możemy tu w tym miejscu stać i być świadkami podpisania umowy na wykonanie tego odcinka – podkreślił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
 
S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite.

 
S1 w realizacji i przetargu

 
W realizacji, poza fragmentem drogi, na który właśnie została podpisana umowa, są jeszcze cztery kolejne: druga jezdnia S1 Pyrzowice – Podwarpie; odcinki Oświęcim (z węzłem) – Dankowice (umowa podpisana 14 maja 2020 r.) oraz Dankowice – Bielsko-Biała (umowa podpisana 3 sierpnia 2020 r.), a także Przybędza – Milówka, czyli tzw. obejście Węgierskiej Górki.
W przetargu natomiast znajduje się odcinek Mysłowice – Oświęcim (bez węzła).

/z wykorzystaniem materiałów ze strony www.gov.pl/

Galeria zdjęć

Wróć